Ογδόη Μεσούντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Πρόκλος σχολιάζοντας τον Ησίοδο μας πληροφορεί :
810 : η μέση ενάτη:
― «τα πατροπαράδοτα έθιμα των Αθηναίων αποδίδουν τη δεκάτη ένατη όπως και τη δεκάτη όγδοη ημέρα στους καθαρμούς και στις αποτροπές, όπως λέει ο Φιλόχορος και ο . . . , ερμηνευτές και οι δύο των πατροπαράδοτων εθίμων. Ίσως για τον λόγο αυτό και ο Ησίοδος λέει ότι αυτή η ημέρα είναι ιερή, και ιδιαιτέρως μετά το μεσημέρι· γιατί αυτό το μέρος είναι κατάλληλο για τους καθαρμούς, επειδή αυτό το μέρος είναι μειωτικό και ως εκ τούτου κατάλληλο για την αφαίρεση των μιασμάτων που μας βαραίνουν ».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 810
― εινάς δ΄η μέσση.
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 805-808
Το σχόλιο του Πρόκλου πηγάζει από ένα απόσπασμα του Φιλοχόρου, Περί εορτών, Fr.Hist 328φ190, που αναφέρεται στη 18η και στη 19η, παρόλα αυτά στο Αθηναϊκό Ιερό Ημερολόγιο των εορτών δεν υπάρχει κάτι που να δεικνύει ότι αυτές οι ημέρες ήταν ειδικά αφιερωμένες στη λατρεία και στις καθάρσιες τελετές.
Το απόσπασμα αυτό ίσως αναφέρεται κυρίως στη 18η και στη 19η του Βοηδρομιώνος μηνός, την ημέρα της Ιεράς Πομπής των Ελευσινίων Μυστηρίων όπου τελούνταν αρκετές αποτροπαϊκές καθάρσιες τελετές.