Ογδόη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΛΗΝΑΙΑ (Λήναια)
  • ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΗΜΕΡΑ Ζ’

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα τα Ληναια διανύουν την έβδομη ημέρα των εορτασμών στην Αθήνα.