Ογδόη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Αισχίνης καταγράφει συνελεύσεις της εκκλησίας την σημερινή ημέρα και την αυριανή ημέρα (-346)
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 2.61 (-346)
― Παρανάγνωθι δη μοι και το Δημοσθένους ψήφισμα, εν ω κελεύει τους πρυτάνεις μετά τα Διονύσια εν Άστει και την εν Διονύσου εκκλησίαν προγράψαι δύο εκκλησίας, την μεν τη ογδόη επί δέκα, την δε τη ενάτη.
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 3.68
― ενταύθ΄έτερον νικά ψήφισμα
Δημοσθένης…βουλεύεσθαι…ευθύς μετά τα Διονύσια τα εν Άστει, τη ογδόη και ενάτη επί δέκα.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 808

  • Τὴν ἐννέακαιδεκατην ὡς καὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην τὰ πάτρια των Ἀθηναίων καθαρμοῖς ἀποδίδωσι καὶ ἀποτροπαῖς, ὡς Φιλοχορὸς λέγει καὶ Ἀμφότερος, ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ἄνδρες.
    Τὸ σχόλιο τοῦ Πρόκλου πηγάζει ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Φιλοχόρου, Περὶ ἑορτῶν Fr.Hist 328φ190 ποὺ ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ δεκάτη ἐνάτη, παρόλαυτα στὸ Ἀθηναϊκὸ Ἡμερολόγιο τῶν ἑορτῶν δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ δεικνύει ὅτι αὐτὲς οἱ ἡμέρες ἦταν εἰδικὰ ἀφιερωμένες στὴ λατρεία καὶ στὶς καθάρσιες τελετές. Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἴσως ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ 19η Βοηδρομιῶνος, τὴν ἡμέρα τῆς Ἱερῆς Πομπῆς τῶν Ἐλευσινίων ὅπου τελοῦνταν ἀρκετὲς ἀποτροπαϊκὲς τελετές καὶ καθαρμοί.
    ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 2.11.1
    ― Ἀποτρόπαιοι θεοί: παρὰ τούτοις δρῶσιν ὅσα Ἕλληνες ἐς ἀποτροπὴν κακῶν νομίζουσιν.