Ογδόη Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Ιερή Ποσειδώνος, Θησέως

Δεκάς Α

8. Ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Η΄ (8η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Η΄. Η ὀγδόη, ὀγδόη ἱσταμένου

Γεγονότα

  • ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
  • ΗΡΩΟΣ ΘΗΣΕΩΣ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΟΡΓΕΩΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΒΕΝΔΙΔΟΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Σήμερα πραγματοποιείται η μηναία εορτή, από τους Αθηναίους αφιερωνένη στον Ποσειδώνα και τον Θησέα . Επίσης στο δ΄ έτος της 130ης Ολυμπιάδος /-257 , πραγματοποιήθηκε Σύνοδος των Θρακών Οργεώνων της Βενδίδος (Αρτέμιδος) :

 ― επί Λυκέου άρχοντος μηνός Σκιροφοριώνος ογδόει ισταμένου· αγοράι κυρίαι IG II2 1284 19-21 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Στο β’έτος της 128ης Ολυμπιάδος /-267, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου: ― επί Μενεκλέους άρχοντος επί της ․․․․ίδος, δωδεκάτης πρυτανείας, ήι Θεόδωρος Λυσιθέου Τρικορύσιος εγραμμάτευεν· Σκιροφοριώνος ογδόηι ισταμένου, ογδόηι της πρυτανείας. . . 

IG II2 664 1-5 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Ο Πρόκλος σχολιάζοντας τον Ησίοδο μας βεβαιώνει ότι η ογδόη ήταν ιερή για τον Ποσειδώνα.  ― την ογδόην του μηνός Ποσειδώνος ιεράν. 

ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΕΡΓΑ ΗΜΕΡΑΙ 770 Ο Πλούταρχος καταγράφει ότι οι Αθηναίοι τιμούν τον Ποσειδώνα αυτήν την ημέρα για όλους τους μήνες , το οποίο επιβεβαιώνεται, κατά ένα μέρος, και από μια αττική επιγραφή ιδιωτικού θυσιολογίου μηνός Ποσειδεώνος, που χρονολογείται ανάμεσα στην 220η με την 240η Ολυμπιάδα (+1ος περίπου αιών) : ― και γαρ Ποσειδώνα ταις ογδόαις [οι Αθηναίοι] τιμώσιν.

 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ 36 

― Ποσειδεώνος η’ἱσταμένου πόπανον χοινικιαίον δωδεκόνφαλον καθήμενον Ποσιδώνι χαμαιζήλω νηφάλιον

 IG II2 1367 16-18

 Αρκετές πηγές καθιερώνουν ότι ο γυιός του Ποσειδώνος, ο Θησεύς επίσης λάμβανε τιμές από τους Αθηναίους αυτή την ημέρα για όλους τους μήνες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ο Αιγέας ο πραγματικός πατέρας του Θησέως, από την αρχαιότητα εθεωρείτο υπόσταση κατά μια έννοια του Ποσειδώνος . Κατά το μύθο ο Αιγέας, δεν είχε παιδιά και έκανε με τη βοήθεια της Μήδειας έναν γυιό, το Θησέα. Μητέρα του Θησέα ήταν η Αίθρα. Ο Θησέας ήταν και γυιός του Ποσειδώνα, που πλαγίασε την ίδια νύχτα με την Αίθρα, όπως και ο Αιγέας. Ο Θησέας μεγάλωσε, κι αφού απέδειξε τη βασιλική του καταγωγή και τη θεϊκή του δύναμη, με τον τρόπο που οι μύθοι περιγράφουν, πήρε το θρόνο του Αιγέα, όταν αυτός αυτοκτόνησε νομίζοντας πως ο γυιός του σκοτώθηκε από το Μινώταυρο, έτσι ο Θησέας γυιός του Ποσειδώνος : ―Θυσίαν δε [οι Αθηναίοι] ποιούσιν αυτώ [Θησεί] την μεγίστην ογδόη Πυανεψιώνος, εν ή μετά των ηϊθέων εκ Κρήτης επανήλθεν. ου μην αλλά και ταις άλλαις ογδόαις τιμώσιν αυτόν, ή διά το πρώτον εκ Τροιζήνος αφικέσθαι τη ογδόη του Εκατομβαιώνος, ως ιστόρηκε Διόδωρος ο περιηγητής. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ 36 

―Ταίς ογδόαις τα Θησεία ήγον, και ανείτο η ογδόη πάσα τω Θησεί. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 627 

― έξω των εορτών ιεραί τινές του μηνός ημέραι νομίζονται Αθήνησι θεοίς τισίν, οίον νουμηνίαν και εβδόμη Απολλωνι τετράς Ερμή και ογδόη Θησεί. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 1126 

Η θυσία στον Θησέα ονομάζεται : 

― ογδοαίον : θυσία παρά Αθηναίοις τελούμενη Θησεί. 

ΗΣΥΧΙΟΣ 

Οι αποδείξεις καθιερώνουν λοιπόν ότι αυτή η ημέρα ήταν ιερή για τον Ποσειδώνα και τον γυιό του, τον Θησέα. Ο Ποσειδών και ο Θησέας ομως δεν κατέχουν την ογδόη ημέρα κατά αποκλειστικότητα ιερή για αυτούς διότι ειδαμε ότι στο μήνα που μας πέρασε η ογδόη Ελαφηβολιώνος ήταν αφιερωμένη και στον Ασκληπιό ο οποίος λάμβανε μια θυσία προς τιμήν του από τους Αθηναίους, επίσης στο θυσιολόγιο της Μεγάλης Δημαρχίας της Ερχιάς, την ογδόη Γαμηλιώνος αποδίδονται θυσίες προς τιμήν του Απόλλωνος Αποτροπαίου, Απόλλωνος Νυμφηγέτου και των Νυμφών. 

― Έτι δε τοις θεοίς απεικάζων ως Απόλλωνα μεν την μονάδα ούσαν, Άρτεμιν δε την δύαδα, την δε εξάδα γάμον και Αφροδίτην, την δε εβδομάδα και Καιρόν και Αθηνάν, Ασφάλιον δε Ποσειδώνα την ογδοάδα, και την δεκάδα παντέλειαν. 

ΣΤΟΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20.210 ΑΝΩΝ. 

Ομηρικός Ύμνος Εις Ποσειδώνα 

―αμφί Ποσειδάωτα, μέγαν θεόν, άρχομ᾽ αείδειν, γαίης κινητήρα και ατρυγέτοιο θαλάσσης, πόντιον, όσθ᾽ Ελικώνα και ευρείας έχει Αιγάς. διχθά τοι, Εννοσίγαιε, θεοί τιμήν εδάσαντο, ίππων τε δμητήρ᾽ έμεναι σωτήρά τε νηών. χαίρε, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαίτα, και, μάκαρ, ευμενές ήτορ έχων πλώουσιν άρηγε.