Ογδόη Ισταμένου Γαμηλιώνος

Ιερή Ποσειδώνος, Θησέως, Απόλλων Αποτρόπαιος, Απόλλων Νυμφηγέτης, Νύμφες

Δεκάς Α

8. Ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Η΄ (8η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Η΄. Η ὀγδόη, ὀγδόη ἱσταμένου

Γεγονότα

  • ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
  • ΘΗΣΕΩΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΣ, ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΕΡΧΙΑ
  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΥΜΦΗΓΕΤΗΣ, ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΡΧΙΑ
  • ΝΥΜΦΕΣ, ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΡΧΙΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μηνιαία εορτή προς τιμήν του Ποσειδώνος και του Θησέως και είναι επίσημη αττική εορτή.
Μία συνέλευση της Βουλής, το -112/1, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Βουλής.
IG² II 1012, 1-7:
― Επί Διονυσίου άρχοντος του μετά Παράνομον επί της Αιαντίδος εβδόμης πρυτανείας ή Λάμιος Τιμουχου Ρμνούσιος εγραμμάτευεν Γαμηλιώνος ογδόη ισταμένου, ογδόη της πρυτανείας· βουλή εμ βουλευτηρίωι.
Στο ιερό θυσιολόγιο της Έρχιας περιγράφονται θυσίες στους,
Απόλλωνα Αποτρόπαιος, Απόλλωνα Νυμφηγέτης, και τις Νύμφες, για την σημερινή ημέρα.
ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΧΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ I.G AΡ. 13163-1952 ΕΠΙΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται θυσίες προσφορές στην ’Ερχια.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΣ

Προσφορά θυσία προς τιμήν του Απόλλωνος Αποτροπαίου στην Έρχια.
Θυμα : Αίξ (Αίγα-Κατσίκα)
SEG 21 541.32-38
― Απολλώνι αποτροπαιωι ερχ προς παιανιεων αιξ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΥΜΦΗΓΕΤΗΣ
2.Θυσία προσφορά προς τιμήν του Νυμφηγέτου Απόλλωνος, στην Έρχια.
Θύμα: Αίξ (Αίγα -Κατσίκα).
SEG 21 541,40-44
― Απολλώνι Νυμφηγέτει ερχ αιξ, Νύμφαις.
ΝΥΜΦΕΣ
3.Θυσία προσφορά προς τιμήν των Νυμφών στον βωμό του Απόλλωνος Νυμφηγέτου στην Έρχια.
Θύμα: Αίξ (Αίγα -Κατσίκα).
SEG 21 541, 32,40-41, 45-47
― το Απολλώνι Νυμφηγέτι
Ὁ Πρόκλος σχολιάζοντας τὸν Ἡσίοδο μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ ὀγδόη ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ποσειδῶνα.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΕΡΓΑ ΗΜΕΡΑΙ 770
― τὴν ὀγδόην τοῦ μηνὸς Ποσειδῶνος ἱεράν.
Ὁ Πλοὺταρχος καταγράφει ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι τιμοῦν τὸν Ποσειδῶνα αὐτὴν τὴν ἡμέρα γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες , τὸ οποῖο ἐπιβεβαιώνεται, κατὰ ἕνα μέρος, καὶ ἀπὸ μία ἀττικὴ ἐπιγραφὴ ἰδιωτικοῦ θυσιολογίου μηνὸς Ποσειδεῶνος, ποὺ χρονολογεῖται ἀνάμεσα στὴν 220η μὲ τὴν 240η Ὀλυμπιάδα (+1ος περίπου αἰὼν) :
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ 36
― καὶ γὰρ Ποσειδῶνα ταῖς ὀγδόαις [οἱ Ἀθηναῖοι] τιμῶσιν.
IG II2 1367 16-18
― Ποσειδεῶνος η’ἱσταμένου πόπανον
χοινικιαῖον δωδεκόνφαλον καθήμενον
Ποσιδῶνι χαμαιζήλω νηφάλιον
Ἀρκετὲς πηγὲς καθιερώνουν ὅτι ὁ γυιὸς τοῦ Ποσειδῶνος, ὁ Θησεὺς ἐπίσης λαμβάνει τιμὲς ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους αὐτὴ τὴν ἡμέρα γιὰ ὅλους τους μῆνες.
Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὁ Αἰγέας ὁ πραγματικὸς πατέρας τοῦ Θησέως, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἐθεωρεῖτο ὑπόσταση κατὰ μία ἔννοια τοῦ Ποσειδῶνος .
Κατὰ τὸ μύθο ὁ Αἰγέας, δὲν εἶχε παιδιὰ καὶ ἔκανε μὲ τὴ βοήθεια τῆς Μήδειας ἕναν γυιό, τὸ Θησέα. Μητέρα τοῦ Θησέα ἦταν ἡ Αἴθρα.
Ὁ Θησέας ἦταν καὶ γυιὸς τοῦ Ποσειδώνα, ποὺ πλαγίασε τὴν ἴδια νύχτα μὲ τὴν Αἴθρα, ὅπως καὶ ὁ Αἰγέας.
Ὁ Θησέας μεγάλωσε, κι ἀφοῦ ἀπέδειξε τὴ βασιλική του καταγωγὴ καὶ τὴ θεϊκή του δύναμη, μὲ τὸν τρόπο ποὺ οἱ μύθοι περιγράφουν, πῆρε τὸ θρόνο τοῦ Αἰγέα, ὅταν αὐτὸς αὐτοκτόνησε νομίζοντας πὼς ὁ γυιὸς τοῦ σκοτώθηκε ἀπὸ τὸ Μινώταυρο, ἔτσι ὁ Θησέας γυιὸς τοῦ Ποσειδῶνος :
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ 36
―Θυσίαν δὲ [οἱ Ἀθηναῖοι] ποιοῦσιν αὐτῷ [Θησεῖ] τὴν μεγίστην ὀγδόῃ Πυανεψιῶνος, ἐν ἧ μετὰ τῶν ἠϊθέων ἐκ Κρήτης ἐπανῆλθεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ὀγδόαις τιμῶσιν αὐτὸν, ἤ διὰ τὸ πρῶτον ἔκ Τροιζῆνος ἀφικέσθαι τῇ ὀγδόῃ τοῦ Ἑκατομβαιῶνος, ὡς ἱστόρηκε Διόδωρος ὁ περιηγητής.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 627
―Ταῖς ὀγδόαις τὰ Θησεῖα ἦγον, καὶ ἀνεῖτο ἡ ὀγδόη πᾶσα τῷ Θησεῖ.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 1126
― ἔξω των ἑορτῶν ἱεραὶ τινὲς τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνίαν καὶ ἑβδόμη Ἀπολλωνι τετρὰς Ἑρμῆ καὶ ὀγδόη Θησεῖ.
Ἡ θυσία στὸν Θησέα ὀνομάζεται :
ΗΣΥΧΙΟΣ
― ὀγδοαῖον : θυσία παρὰ Ἀθηναίοις τελούμενη Θησεῖ.
Οἱ ἀποδείξεις καθιερώνουν λοιπὸν ὅτι αὐτὴ ἡ ἡμέρα ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ποσειδῶνα καὶ τὸν γυιό του, τὸν Θησέα.
Ὁ Ποσειδών καὶ ὁ Θησέας ὅμως δὲν κατέχουν τὴν ὀγδόη ἡμέρα κατὰ ἀποκλειστικότητα ἱερὴ γιὰ αὐτοὺς διότι ειδαμε ὅτι ἡ ὀγδόη Ἐλαφηβολιῶνος είναι ἀφιερωμένη καὶ στὸν Ἀσκληπιὸ ὁ οποίος λαμβάνει μιὰ θυσία πρὸς τιμήν του ἀπὸ τούς Ἀθηναίους, ἐπίσης στὸ θυσιολόγιο τῆς Μεγάλης Δημαρχίας τῆς Ἐρχιᾶς, τὴν ὀγδόη Γαμηλιῶνος ἀποδίδονται θυσίες πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος Ἀποτροπαίου, Ἀπόλλωνος Νυμφηγέτου καὶ τῶν Νυμφῶν.
ΣΤΟΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20.210 ΑΝΩΝ.
― Ἔτι δὲ τοῖς θεοῖς ἀπεικάζων ὡς Ἀπόλλωνα μὲν τὴν μονάδα οὖσαν, Ἄρτεμιν δὲ τὴν δύαδα, τὴν δὲ ἑξάδα γάμον καὶ Ἀφροδίτην, τὴν δὲ ἑβδομάδα καὶ Καιρὸν καὶ Ἀθηνᾶν, Ἀσφάλιον δὲ Ποσειδῶνα τὴν ὀγδοάδα, καὶ τὴν δεκάδα παντέλειαν.