Ογδόη Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρεις γενικές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν αυτὴν την ημέρα , ανὰ διάφορα έτη:
β’ἔτος 113ης Ὀλυμπιάδος /-327
― κατὰ ψήφισμα τοῦ δήμου ὅ Χαρικλείδης εἶπεν Θαργηλιῶνος μηνὸς ὀγδόηι φθίνοντος
IG II2 1673.9-10

δ’ἔτος 113ης Ὀλυμπιάδος /-325
― Ἐπὶ Ἀντικελείους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδος δεκάτης πρυτανείας ἧι Ἀντιφῶν Κοροίβου Ἐλευσίνος ἐγραμμάτευεν• Θαργηλιῶνος ὀγδόηι μετ’εἰκάδας, πέμπτηι τῆς πρυτανείας• βουλὴ ἐν βουλευτηρίωι
IG II2 361.1-5

δ’ἔτος 145ης Ὀλυμπιάδος /-196
― Ἐπὶ Χαρικλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς . . . ἑνδεκάτης πρυτανείας ἧι Αἰσχρίων Εὐαινέτου Ῥαμνούσιος ἐγραμμάτευεν• δήμου ψηφίσματα• Θαργηλιῶνος ὀγδόει μετ’εἰκάδας, ὀγδόει καὶ εἰκοστει τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι
HESPERIA 1941 no 73.1-4 EΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ