Ογδόη Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Καμμία απόδειξη για την ιερότητα της ημέρας δεν έχει διασωθεί.
Παρόλα αυτά η πόλη των Αθηναίων προετοιμαζεται για τα Απατούρια, την καταγραφή των παίδων στους καταλόγους των Φρατρίων, η επίσημη αττική εορτή ξεκινά την 26η του Πυανεψιώνος και διαρκούσε τρεις επώνυμες ημέρες.
HESPERIA, 1947, ΣΕΛ.170, ΕΤΟΣ -438,
Καταγραφή δύο οικονομικών συναλλαγών απο τους Ταμίες της θεάς Αθηνάς και των άλλων θεών εν΄όψει των Απατουρίων.