Ογδόη Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Καμμία επίσημη καταγραφή την σημερινή ημέρα.