Ογδόη Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ (-480)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται Συνέλευση της Εκκλησίας το -301:
IG II² 640 — 301/0
θεοί.
ἐπὶ Κλεάρχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἱπποθων-
τίδος δευτέρας πρυτανείας, ἧι Μνήσαρχ-
ος Τιμοστράτου Προβαλίσιος ἐγραμμάτ-
ευεν· Μεταγειτνιῶνος ὀγδόει μετ’ εἰκάδ-
ας, ἕκτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκ-
κλησία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Αἰσιμ-
․․ου Χολλείδης καὶ συμπρ-
όεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι· Στρατοκλῆς Εὐ-
θυδήμου Διομεεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ ὁ δῆμος
․․․ ἀφικνουμεν-
Την σημερινή ημέρα ο Ξέρξης καταφθάνει στις Θερμοπύλες, σύμφωνα με την Ελληνική Οκταετηρίδα, μετά από 21 ημέρες πορεία από τον Δραβήσκο της Μακεδονίας.
Ο Ξέρξης θα στρατοπεδεύσει για τέσσερις πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη επίθεση του στο πέρασμα των Θερμοπυλών.