Ογδόη Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Από την δύση του ηλίου της 5ης Απριλίου έως την δύση του ηλίου της 6ης Απριλίου

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνελεύση της Εκκλησίας του δήμου εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου.

PRITCHETT AND MERITT, CHRONOLOGY, ΣΕΛ. 121-123, ΣΕΙΡΕΣ1-4, ΕΤΟΣ -190/89
― Επί Δημητρίου άρχοντος επί της Αντιοχίδος ενάτης
πρυτανείας
Ελαφηβολιώνος ογδόει μετ΄εικάδας,
κατά θεόν δε τετράδι μετ΄εικάδας, ογδόει και εικοστέι
της πρυτανείας· εκκλησία εμ Πειραιεί.