Ογδόη Φθίνοντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ Α΄ ΗΜΕΡΑ
  • ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΗΜΑΡ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΘΛΩΝ
  • ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΡΑΨΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΑΡΑΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα αρχίζουν τα Παναθήναια για τα Γενέθλια της θεάς στην 28η με Μουσικούς και Ραψωδικούς Αγώνες. Ο αριθμός των ημερών των εορτασμών των Παναθηναίων ποτέ δεν εδραιώθηκε. Κάποιες αρχαίες πηγές προτείνουν τρείς ή τέσσερις ημέρες, αλλά ο Αριστείδης , Παναθην.147, δεικνύει ότι μιά μέρα ή ακόμη και περισσότερες μπορούν να προστεθούν αν ήταν απαραίτητο. Ο Μόμμσεν (Feste, σελ. 153), συστήνει εννέα ημέρες, από την 21η εως την 29η του Εκατομβαιώνος, γιά την εορτή και τους αγώνες. Οι δύο τελευταίες ημέρες του μηνός ήταν κανονικά ημέρες συνελεύσεων. Ο κάθε μήνας εκτός του Εκατομβαιώνος έχει τουλάχιστον μιά συνέλευση η οποία μαρτυρείται είτε την 29η είτε την 30η. Στον Εκατομβαιώνα δεν υπάρχει τέτοια μαρτυρία και μπορεί να προταθεί ότι τα Παναθήναια περιλάμβαναν την 29η και την 30η. Η απουσία όλων των δημοσίων συνελεύσεων στις τελευταίες οχτώ ημέρες δεικνύει ότι τα Παναθήναια συνήθως άνοιγαν την αυλαία με τους αγώνες την 23η και διαρκούσαν εως την 30η ημέρα με αποκορύφωμα την 28η , τα γενέθλια της θεάς Αθηνάς.
Στην εποχή του Ιππάρχου, στους ραψωδικούς αγώνες, διαγωνίζονται οι ραψωδοί στην από στήθους απαγγελία ραψωδιών από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ο κάθε ραψωδός πρέπει να συνεχίσει από εκεί που σταματούσε ο προλαλήσας, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του αγώνα να ακουστεί ολόκληρο το έπος. Οι μουσικοί αγώνες είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικοί. Το -422 όμως, όταν ο Περικλής ίδρυσε το Ωδείο που είναι γνωστό με το όνομά του, στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, όλοι οι καλλιτεχνικοί αγώνες μεταφέρθηκαν εκεί. Παλαιότερα τελούνταν στην Αγορά, περίπου στο μέσο της μεγάλης πλατείας, σε ένα σημείο που αποκαλείται ορχήστρα. Έχουν βρεθεί οπές στις οποίες έμπαιναν οι πάσσαλοι που στήριζαν τις ξύλινες κερκίδες, τα λεγόμενα ικρία. Τραγικές παραστάσεις παρουσιάζονταν, υπό τη μορφή τετραλογιών, στο Θέατρο του Διονύσου. Τα έπαθλα των αγώνων, είναι αμφορείς πήλινοι, διακοσμημένοι με τη μελανόμορφη τεχνική, γεμάτοι λάδι από τις ιερές ελιές της Αττικής στον Ελαιώνα, οι οποίες σύμφωνα με την παράδοση προέρχονταν από την πρώτη ελιά που φύτεψε η ίδια η Αθηνά στην Αττική. Οι μουσικοί λάμβαναν διαφορετικό έπαθλο.
Οι κιθαρωδοί έπαιρναν χρυσοποίκιλτα στεφάνια αγριελιάς και χρηματικά έπαθλα. Αναλόγως με τη θέση κατάταξης στο διαγωνισμό, ποίκιλλαν η αξία του στεφανιού και το ύψος του χρηματικού ποσού. Οι αυλωδοί έπαιρναν κάπως χαμηλότερης αξίας έπαθλα και χρηματικά ποσά, ενώ στους μονωδούς άρπας και αυλού δίνονταν μόνο στεφάνια.

Τη σημερινή ημέρα, το έτος -261/0, πραγματοποιήθηκε συνέλευση ιδιωτικού θρησκευτικού θιάσου.

IG II² 1282, ΣΕΙΡΕΣ 2-3:
― ἐπ’ Ἀντιπάτρου ἄρχοντος, Ἑκατονβαιῶ-
νος ὀγδόει μετ’ εἰκάδας, ἀγορᾶι κυρί]αι·
Ἀριστόδημος Διονυσίου εἶπεν· ἐπειδὴ
οἱ προσαιρεθέντες μετὰ τοῦ ἐπιμελη-
τοῦ Ἀφροδισίου, τῆς προσοικοδομίας τοῦ
ἱεροῦ τοῦ Ἄμμωνος τό τε ἔργον καλὸν καὶ
ἄξιον τοῦ θεοῦ ἐποίησαν καὶ ἐπεστάτησαν
καλῶς καὶ φιλοτίμως καὶ λόγον ἀπέδω-
καν τοῦ ἀναλώματος, ἐπαινέσαι καὶ στεφα-
νῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι κα-
τὰ τὸν νόμον, καὶ ἀναγορεῦσαι τοὺς στεφά-
νους τῆι θυσίαι τοῦ Ἀμφιαράου μετὰ τὰς
σπονδὰς — — — — — ιον τὸν — — —
εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς κα-
ὶ φιλοτιμίας τῆς πρὸς τοὺς θιασώτας

Μια συνέλευση της Βουλής επίσης λαμβάνει χώρα την σημερινή ημέρα, το έτος -423, IG I² 324, σειρές 57-59, αλλά μόνο μερικές σειρές μπορούν να αποκατατασταθούν και η ανάγνωση της επιγραφή δεν είναι βέβαιη.