Ογδόη Φθίνοντος Ανθεστηριώνος

Διάσια, Ζεύς Μειλίχιος, Μυστήρια ἐν Άγραι

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΔΙΑΣΙΑ
  • ΜΕΙΛΙΧΙΟΥ ΔΙΟΣ ΘΥΟΜΕΝΑ (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ)
  • MΥΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το σχόλιο στον Αριστοφάνη, Νεφέλες 408, εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως την ημέρα που εορτάζονται τα Διάσια, η εορτή του Μειλιχίου Διός:
― Διασίοιν· εορτή Αθήνησι Μειλιχίου Διός. άγεται δε μηνός Ανθεστηριώνος η’ φθίνοντος.
Ο μήνας επιβεβαιώνεται και από το ιερό θυσιολόγιο της δημαρχίας της Έρχιας, όπου καταγράφεται μια θυσία στον Μειλίχιο Δία στα Διάσια τον Ανθεστηριώνα.
ΣΤΗΛΗ Α, 37-43
― Ανθεστηριώνος
Διασίοις εν
άστει εν Άγρας
Διί Μιλιχίωι
οις νηφάλιος
μέχρι σπλάχνων
ΔΗΗ

ΔΙΑΣΙΑ, ΖΕΥΣ ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ανάθημα αθηναϊκής οικογένειας στον Δία Μειλίχιο.Το μαρμάρινο ανάθημα βρέθηκε στο Βατραχονήσι, στον Ιλισσό ποταμό, (-4ος αιώνας). Ο Δίας Μειλίχιος ή ο Μειλίχιος, ο Ολύμπιος θεός με τις ιδιότητες ενός αρχέγονου παλαιού δαίμονος των Ελλήνων, του προγενέστερου χθόνιου δαίμονος Μειλιχίου, ο οποίος εντάχθηκε στις λατρείες των Αθηναίων από τις παλαιές αρχαϊκές τελετές. Η εορτή Διάσια είναι η μεγαλύτερη αθηναϊκή εορτή για τον Δία, Μειλίχιο, τον θεό που εξευμενίζεται, τον ευγενικό και τον προσβάσιμο θεό που ακούει όλους τους θνητούς και λαμβάνει τις ευχαριστίες τους που γίνονται αποδεκτές από αυτόν. Το λατρευτικό του μέρος τελείται πριν από την ανατολή του ηλίου. Ο Μειλίχιος είναι η ευφημιστική πτυχή του Μαιμάκτη Διός στην αρχή του χειμώνος. Τα αναθηματικά ανάγλυφα δείχνουν ότι ο Μειλίχιος λαμβάνει τη μορφή όφεως πολλές φορές, και μπορεί να τον επικαλεστούμε ως είδος του Πλούτου που μας δώθηκε, τον πλούτο που μας εδώθει κατά την διάρκεια του χειμώνος που πέρασε αλλά και τον πλούτο που θα μας δωθεί από την άνοιξη και μετά. Ο Ζευς Μειλίχιος δεν είναι πάντα αγαθός θεός, για αυτό η λατρεία σε αυτόν τον θεό πρέπει να είναι ειλικρινής, καθώς κατέχει εκδικητικές και φοβερές πολλές ιδιότητες των Ερινυών. Ο Παυσανίας είδε κοντά στον ποταμό Κηφισσό έναν αρχαίο βωμό του Διός Μειλιχίου • σε αυτόν ο Θησεύς έλαβε καθαρμό από τους απογόνους του Φυτάλου, αφού είχε σκοτώσει μεταξύ άλλων ληστών τον Σίνη, που ήταν συγγενής. Τα θυόμενα του Μειλιχίου περιλαμβάνουν ένα ολοκαύτωμα, το οποίο καταναλώνεται εξ ολοκλήρου στη φωτιά της εσχάρας και δεν διανέμεται στους λατρευτές πριν από την αυγή.Μια τρομερή μειλιχιότητα από μια τρομερή δύναμη η λατρεία, στον Μειλίχιο τελούμε σε νυχτερινές τελετές, που πραγματοποιούνται σε μια ατμόσφαιρα ψυχρής θλίψης που μας είναι γνωστή ως Στυγήτις με πολλές λατρευτικές πτυχές από τον αρχέγονο δαίμονα. Ο Δίας τείνει να αποκρύπτει την προηγούμενη αρχέγονη θεότητα που έχει αφομοιώσει. Ένας Αθηναίος πολίτης του -5ου αιώνος αντιλαμβάνεται τον Δία Μειλίχιο ως χθόνιο Δία, ο Ζευς της χθόνας που μειλίσσεται με ευγένεια και προσοχή προσφέροντάς του θυμιάματα και ολοκαυτώματα πριν από την αυγή.


Δέκα ημέρες μετά την εορτή των Χύτρων, την 23η Ανθεστηριώνος και παράλληλα με τα Μυστήρια εν Άγραι, εορτάζονται τα Διάσια, τα οποία περιέχουν τελετές κατευνασμού και ευχαριστλιες για τον Χειμώνα που μόλις τελείωσε. Είναι αφιερωμένα στον Μειλιχιο Δία, που ήδη καταγράψαμε τον μήνα Μαιμακτηριώνα, στην Αρχή του χειμώνος, με την πομπή Κωδίου από τους ιερείς. Τα Διάσια εν αντιθέσει είναι διαδεδομένη εορτή με την καθολική συμμετοχή των Αθηναίων. Είναι πανάαρχαια προγονική εορτή που πρώτο-ακούμε και έρχονται σε σχέση με την προσπάθεια του Κύλωνος να καταλάβει διά της βίας τη θέση του Τυράννου στην Αθήνα το -632. Είχε διακριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε νυμφευτεί την κόρη του Τυράννου της γειτονικής πόλεως κράτος , των Μεγάρων. Πριν καταλάβει την εξουσία συμβουλεύτηκε το Μαντείο των Δελφών, από το οποίο πήρε την εντολή να καταλάβει την Ακρόπολη στην ημέρα της εορτής του Διός. Έτσι με την βοήθεια του πεθερού του κατέλαβε την Ακρόπολη στη διάρκεια της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, πιστεύοντας ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εορτή του Διός και κατάλληλη για τον εαυτό του, όμως η προσπάθεια του έληξε καταστροφικά για τον ίδιο διότι ο λαός των Αθηνών ξεσηκώθηκε και τον πολέμησε, και αυτόν και τους υποστηρικτές του.
Είναι η εποχή όπου το Μαντείο των Δελφών είχε το αλάθητο, έτσι η αποτυχία του Κύλωνος αποδόθηκε στο ότι δεν διάλεξε τη σωστή εορτή η οποία είναι τα Διάσια και όχι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ο Θουκυδίδης, ο οποίος αφηγείται την ιστορία, αναπαράγει ο, τι ήταν προφανώς η παραδοσιακή εξήγηση, που Κύλων δεν θα έπρεπε να επιλέξει τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως την ημερομηνία της επίθεσής του, αλλά την μεγαλύτερη αττική γιορτή, τα Διάσια. Ο λόγος για τον οποίο η επιλογή αυτή θα ήταν η σοφότερη τακτική προκύπτει από την περιγραφή του Θουκυδίδη. Τα Διάσια είναι το όνομα της μεγαλύτερης εορτής του Διός Μειλιχίου και πραγματοποιούνται έξω από την πόλη.
Με την συνολική συμμετοχή των Αθηναίων να κάνουν προσφορές για αυτόν, θυσίες όσοι είχαν τη δυνατότητα, αλλά και αναίμακτες προσφορές.
Αν ο Κύλων είχε επιλέξει αυτή την εορτή θα είχε βρει έρημη την Αθήνα διότι ο κόσμος θα είχε ως επί το πλείστον πάει έξω για να λάβει μέρος στην ιεροτελεστία του Διός Μειλίχιου. Η θέση του ιερού του βρίσκεται στις όχθες του Ιλισού ποταμού κοντά στον τόπο όπου Πεισίστρατος θεμελίωσε τον ναό του Ολυμπίου Διός.
Στο έβδομο αιώνα, αυτή η τοποθεσία βρισκόταν αρκετά έξω από την πόλη, και η προσέγγιση προς την Ακρόπολη θα ήταν βολική για τον Κύλωνα διότι βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α 126
― Οι Αθηναίοι έχουν εορτή που λέγεται Διάσια, κι είναι η μεγαλύτερη του Μειλίχιου Διός, την εορτάζει έξω από την πόλη όλος ο λαός και πολλοί προσφέρουν θυσία όχι σφάγια, αλλά ντόπια προϊόντα πουν δεν έχουν αίμα.


ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ
Τα Μυστήρια εν Άγραις, αναφέρονται συχνά σε εμάς ως Μικρά Μυστήρια που τελούνται τον Ανθεστηριώνα [Πλούταρχος, Δημ. 26].
Ο Μommsen (Feste 406) προτείνει ότι η κύρια ημέρα των Μυστηρίων πρέπει να είναι η 20η του Ανθεστηριώνος. Βασίζει την πρόταση του στην ομοιότητα της ιερής εκεχειρίας για τα Μικρά Μυστήρια με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Η εκεχειρία για τα Μικρά Μυστήρια διαρκούσε από την 16η του Γαμηλιώνος εως και την 10η του Ελαφηβολιώνος. Βγάζει το συμπέρασμα ότι τα Μυστήρια εν Άγραις συνέβαιναν γύρω στην ίδια εποχή, ανάμεσα στην περίοδο της εκεχειρίας, όπως συνέβαινε και με τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ο Μichael Jameson έχει προτείνει (BCH 89, 1965,159-172) πολυάριθμους δεσμούς μεταξύ των Μυστηρίων εν Άγραις και του Διός Μειλιχίου. Εάν είναι ακριβής σε αυτή την πρόταση του τότε τα Μυστήρια στις Άγραις πρέπει να σχετίζονται με τα Διάσια, και την εορτή του Μειλιχίου Διός που εορτάζεται την 23η του Ανθεστηριώνος.
Τα Μυστήρια στις Άγραις περιλαμβάνουν μερικές ημέρες, και από την ημερολογιακή μελέτη του Ανθεστηριώνος υπάρχει μια περίοδος επτά ημερών (20-26) στην οποία καμμία συνέλευση δεν πραγματοποιείται. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε επ΄ακριβώς σε ποιες από αυτές τις ημέρες τα Μυστήρια στις Άγραις πραγματοποιούνται.
Τα μυστήρια «εν Άγραις» τελούνται το μήνα Ανθεστηριωνα στην Αγρα της Αθήνας, και ήταν προπαρασκευαστικά για τα Μεγάλα Μυστήρια της Ελευσίνας. Σύμφωνα με την παράδοση τα μυστήρια αυτά καθιερώθηκαν για χάρη του Ηρακλή. O Ηρακλής, που δεν ήταν Αθηναίος, απαίτησε, όταν πήγε στην ΑΘήνα, να μυηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια. Επειδή το έθιμο δεν επέτρεπε τη μύηση σε ξένους, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν τα «Μικρά Μυστήρια», ώστε και τον Ηρακλή να ικανοποιήσουν και το έθιμο να μην παραβούν (Σχολ.
σε Αριστοφ. Πλούτο, 1013).
Κατά τον Απολλόδωρο (Β’, 12, 2 – 3), ο Ηρακλής προκειμένου να κατεβεί στον Αδη για το δωδέκατο άθλο του (να φέρει τον Κέρβερο), πήγε στην Ελευσίνα
και ζήτησε απ’ τον Εύμολπο (γενάρχης του ιερατικού γένους των Ευμολπιδών, ιδρυτής των μυστηρίων) να μυηθεί στα μυστήρια. Επειδή δεν επιτρεπόταν στους ξένους η μύηση έγινε ψυχοπαίδι του Πυλίου και στη συνέχεια εξαγνίστηκε απ’ τον Εύμολπο για το φόνο των Κενταύρων και ύστερα μυήθηκε απ’ αυτόν:
Μέλλων ούν επί τούτον άπιένάι ήλθε πρός Εϋμολπον είς ‘Ελευσίνα, βουλόμενος μυηθήναι [ήν δέ ούκ έξόν ξένοις τότε μυείσΘαι, έπειδήπερ Θετός Πυλίου παίς γενόμενος έμυείτο] μή δυνάμενος δέ ίδείν τά μυστήρια έπείπερ ούκ ην ήγνισμένος τον Κενταύριον φόνον, άγνισΘείς ύπό Ευμόλπου τότε έμυηΘη».
Πολύ σπάνια τα «Μικρά Μυστήρια» γίνονταν δυο φορές το χρόνο. Μία το μήνα Ανθεστηριώνα (αυτή ήταν μόνιμη) και μία στο χρονικό διάστημα μεταξύ των Μεγάλων Ελευσινίων (αγώνων που
γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια το μήνα Μεταγειτνιώνα, και των Μεγάλων Μυστηρίων, που γίνονταν κάθε χρόνο το μήνα Βοηδρομιώνα. Η επανάληψη των Μικρών Μυστηρίων γινόταν για εξυπηρέτηση εκείνων των θεατών των Μεγάλων Ελευσινίων και των Μεγάλων Μυστηρίων που ήθελαν να μυηθούν, για να μην αναγκάζονται να ξανάρχονται στην Ελευσίνα από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας, για τη μύησή τους. Για στοιχεία των Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας, (7η και 8η ημέρα).


ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (Μικρὰ)
Μυστήρια ἐν Ἄγραις.

Έναρξη : 20η Ανθεστηριῶνος
Λήξις : 26η Ανθεστηριῶνος
Ἡ Αρπαγή τῆς Κόρης (Περσεφόνης) συνέβαινε τὸ φθινόπωρο, ἡ Εύρεσις τὴν Ἄνοιξη.
ΥΜΝΟΣ 29 ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
― Περσεφόνη θύγατερ μεγάλου Διός ελθέ μάκαιρα κ’τ.λ
.. .. .. Κόρη καρποίσι βρύουσα,
ευφέγγης κερόεσσα μόνη θνητοίσι ποθεινή,
ειαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοήσιν,
ιερόν εκφαίνουσα δέμας βλαστοίς χλοοκέρποις,
αρπγιμαί λέχη μετοπωρινά νυμφευθείσα,
Φερσεφόνεια, φέρειν γαρ αεί πάντα φονεύεις
Στὶς Ὧραι, τὶς Μοῖραι καὶ Χάριτες:
ΥΜΝΟΣ 43
― Ώραι.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. ..
Περσεφόνης συμπαίκτορες ευτέ ε Μοίραι
και Χάριτες κυκλίοισι χοροίς προς φως αναγωσιν
Ζηνί χαριζόμεναι και Μητέρι καρποδοτείρη,
έλθετ΄επ΄ευφήμους τελετάς οσίας νεομύστοις,
ευκάρπους καιρών γενέσεις επάγουσαι εμεμφώς.
Αὐτὸν τὸν μῆνα, τον Ἀνθεστηριῶνα, τελοῦνται τὰ
Μυστήρια εν Ἄγραις (Μικρά):
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
― τα μικρά του Ανθεστηριώνος ετελούντο κ’τ.λ.
Ἄγραι ὀνομάζεται ἕνα προάστειο τῆς πόλης τῶν Ἀθηναίων:
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
― Άγραι· χωρίον έξω της πόλεως Αθηνών, ου τα μικρά της Δήμητρος άγεται μυστήρια.
Τὰ Μυστήρια εν Άγραι συνδέονταν μὲ τὰ Ἐλευσίνια (Μεγάλα) Μυστήρια, ἀλλὰ βρίσκονταν σὲ ὑποδεέστερη θέση.
Ὅσοι ἐπρόκειτο νὰ μυηθοῦν στὰ Μεγάλα Μυστήρια, ἔπρεπε πρῶτα νὰ περάσουν καὶ νὰ μυηθοῦν ἑφτὰ μῆνες νωρίτερα, στὰ εν Άγραις, τα Μικρὰ Μυστήρια.
Τὰ Μεγάλα Ἐλευσίνια Μυστήρια ἦταν ἀφιερωμένα στὴ Δήμητρα, τὰ Μικρὰ Μυστήρια ἦταν ἀφιερωμένα στὴ Κόρη:
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΠΛΟΥΤΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 846 Μων ουν εμυηθής)
― Μυστήρια (δε) δύο τελείται του ενιαυτού, Δήμητρι και Κόρη, τα μικρά και τα Μεγάλα. . . ήσαν δε τα μεν μεγάλα της Δήμητρος τα δε μικρά της Περσεφόνης της αυτής θυγατρός.
Οἱ συγγραφεῖς τῆς ἀρχαιότητος ἀναφέρουν ὅτι ἡ συμμετοχὴ στὰ μικρὰ Μυστήρια ἦταν ἀπαραίτητη καὶ συμπεραίνουμε ὅτι ὅσοι εἶχαν μυηθεῖ στὰ μεγάλα Μυστήρια, προηγουμένου εἶχαν μυηθεῖ στὰ μικρὰ Μυστήρια.
Ἡ μόνη ἀναφορὰ ποὺ συνδέεται μὲ τὰ μικρὰ Μυστήρια μὲ σιγουριὰ εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ Δημήτριου τοῦ Πολιορκητοῦ.
Τὸ -307, ὅταν εἶχε ἀπελευθερώση τὴν πόλη τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τὸν Κάσσανδρο, ὁ Δημήτριος ἔγραψε μιὰ ἐπιστολὴ ζητῶντας νὰ γίνει δεκτὸς στὰ μικρὰ Μυστήρια σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἔναρξης ταυτόχρονα. Ἡ ἐπιστολὴ παρελείφθει τὸν μῆνα Μουνυχιὼν (περίπου Ἀπρίλιο). Ἔτσι γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Δημήτριο, ἕνας πολιτικὸς , ὁ Στρατοκλῆς, πρότεινε νὰ ὀνομαστεῖ ὁ τρέχων μῆνας Ανθεστηριών καὶ τὰ μικρὰ Μυστήρια διεξήχθησαν γιὰ τὴν εὐκολία τοῦ Δημητρίου, μετὰ ξανὰ τὸ ὄνομα τοῦ μηνὸς ἐπρόκειτο νὰ ἀλλάξει ξανὰ σὲ Βοηδρομιῶνα, ἔτσι ὥστε τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια νὰ ἔπρεπε νὰ διεξαχθοῦν σύμφωνα μὲ τὴν εὐκολία τοῦ Δημητρίου καὶ νά τοῦ ἐπιτρεπόταν, ὄχι μόνο νὰ μυηθεῖ, ἀλλὰ καὶ προσχωρήσει ἀμέσως στὸ τελικὸ στάδιο τῆς Εποπτείας. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἔτσι ἔγινε παρὰ τὴν διαμαρτυρία τοῦ Πυθόδωρου, τοῦ Δαδοῦχου, καὶ τέσσαρες αἰῶνες ἀργότερα ὁ Πλούταρχος δεόντως δήλωνε ἔκπληξη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσέβεια.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
― έγραψεν (Δημήτριος) ότι βούλεται παραγόμενος ευθύς μυηθήναι και την τελετήν άπασαν από των μικρών άχρι των εποτικών παραλαβείν· τούτο δ΄ου θεμιτόν ην ουδέ γεγονός πρότερον , αλλά τα μικρά του Ανθεστηριώνος ετελούντο, τα δε μεγάλα του Βοηδρομιώνος· επωπτεύων δε τουλάχιστον από των μεγάλων ενιαυτόν διαλείποντες. . . ετόλμησεν αντειπείν Πυθόδωρος ο Δαδούχος.
Τίποτα δὲν εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὶς λατρευτικὲς τελετὲς, καὶ τὶς μέρες τῶν μικρῶν Μυστηρίων καὶ εἶναι ἀναμενόμενο γιὰ μυστηριακὲς τελετὲς καὶ τὸ μόνο ποὺ εἶναι γνωστὸ εἶναι ὅτι σχετίζονται μὲ τὰ μεγάλα καὶ μὲ τὴν γονιμότητα.
Τὰ μικρὰ Μυστήρια εἶναι τὸ πρόστάδιο τῶν μεγάλων καὶ τονίζουν τὸ στοιχεῖο τοῦ τοῦ καθαρμοῦ. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες καταγραφὲς ἀναφέρεται ἡ χρήση τοῦ Ἰλισσοῦ ποταμοῦ γιὰ τὰ καθάρσια λουτρὰ.
Ὁ Ἠρακλῆς παριστάνεται σὲ ἀνάγλυφα ποὺ δείχνουν μὲ κάποιες παραλλαγὲς στὸν καθαρμὸ του , συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν Δήμητρα καὶ τὴν Περσεφόνη, δὲν εἶναι ὅμως σίγουρο ὄτι περιγράφουν τὰ Μυστήρια. Μποροῦμε νὰ βγάλουμε μιὰ ἰδέα ἀνάλογα μὲ τὰ Μεγάλα Μυστήρια καὶ εἰδικότερα ἀπὸ μιὰ πανάρχαια ἐπιγραφὴ ,μνημεῖο, σχετικὰ μὲ τὴν χρονολογία τους καὶ τὰ ὅρια τῶν ἡμερῶν τους.
Ἡ παράκάτω μαρτυρία εἶναι μιὰ ἀρχαία ἐπιγραφὴ , ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σόλωνος, ποῦ βρέθηκε στὴν Ἀθήνα, σχετικὴ μὲ τὶς Μυστηριωτίδες σπονδές καὶ τὴν εκεχειρία.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 71
― Άρχειν δε τον χρόνον των σπονδών του
Μεταγειτνιώνος μηνός από αρχομενίας, και τον Βοηδρομιώνα, και του Πυανεψιώνος μεχρι δεκάτης ισταμένου. τας δε σπονδάς είναι εν τήσι
πόλεσι οι αν χρώνται τω ιερώ, και Αθηναίοισιν
εκεί εν τήσιν αυτήσι πόλεσιν τοις ιδίοις μείζοσι
μυστηρίοισιν. τας σπονδάς είναι από Γαμηλιώνος μηνός , και του Ελαφηβολιώνος μεχρί δεκάτης ισταμένου.
Δὲν ὑπάρχει σχεδὸν καμμία ἀμφιβολία ὅτι αὐτὴ αὐτὴ ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι παλαιότερη τῆς ἡμερολογιακῆς διόρθωσης τοῦ Μέτωνος καὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου καὶ ἀφοροῦσε τὶς Μυστηριωτίδαι σπονδαί και την Εκεχειρία ἀπὸ τὸν πόλεμο ἤ κάθε λογῆς βίας, τὸ ὁποῖο θεωροῦνταν ἕνα ἀπὸ τὰ προνόμια τῶς ἐποχῆς τῶν Μυστηρίων ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐθνικῶν τελετουργιῶν ὅπως οἱ Ὀλυμπικοὶ (Ὀλυμπιακοὶ) Ἀγῶνες, οἱ Ἰσθμικοί Ἀγῶνες καὶ ὅλοι οἱ ἱεροὶ Ἀγῶνες τῆς περιόδου.
Στὴν ἐπιγραφὴ φαίνεται ὅτι σὲ ὅτι ἀφορὰ τὴν ἔκταση τῆς διάρκειας καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν σπονδῶν δὲν γίνεται καμμία διάκριση ἀνάμμεσα στὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα Μυστήρια. Ἡ ἴδια περιφρούριση καὶ ἡ ἴδια ἀσυλία, καὶ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα ὁρίζεται γιὰ τὸ καθένα, δηλαδὴ, ἀπὸ τὴν πρώτη Μεταγειτνιῶνος(τοῦ διαστήματος μέσα στὸν μῆνα) μέχρι τὴν δεκάτη τοῦ Πυανεψιῶνος, γιὰ τὶς τελετὲς τῶν μεγάλων Μυστηρίων καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη τοῦ Γαμηλιῶνος (τοῦ διαστήματος μέσα στὸν μῆνα) μέχρι τὴν δεκάτη τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος γιὰ τὰ μικρὰ Μυστήρια.
Ἑβδομήντα ἡμερολογιακὲς ἡμέρες ἡ χρονικὴ διάρκεια, στὴν πραγματικότητα ἑξηνταεννέα καὶ μισὴ γιὰ τὸ καθένα.
Στὴν περίπτωση τῶν μεγάλων Μυστηρίων, ἡ πρώτη ἱερὴ μυστικιστικὴ ἡμέρα εἶναι ἡ δεκάτη-πέμπτη τοῦ κατάλληλου ἐπιτρεπόμενου μῆνα τους καὶ ἡ τελευταία εἶναι ἡ εἰκοστὴ-τρίτη, καὶ αὐτὸς ὁ μῆνας εἶναι ὁ Βοηδρομιὼν (τὸ ἐνδιάμεσο διάστημα μεταξὺ τοῦ Μεταγιτνῶνος καὶ Πυανεψιῶνος) εἶναι σαφὲς ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ περίοδος 69 ἤ 70 ἡμερῶν, ἡ προθεσμία ἤ ἡ διάρκεια τῶν μυστηριακών σπονδών γιὰ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαρτίζονταν μίας περιόδου μέχρι σαραντατεσσάρων ἡμερῶν ἡ ὁποία περίοδος πρέπει νὰ προηγοῦνταν τῆς ἐνάρξεως τῶν Μυστηρίων καὶ τῆς περιόδου τῶν ἐννέα ἡμερῶν οἱ ὁποῖες ταυτίζονταν μὲ αὐτὰ καὶ τοῦ ἑνὸς τρίτου τῶν δεκαέξι ὑπολοίπων,ἀφοῦ εἶχαν λήξει, ἀλλὰ πρὶν τοῦ ἱερῆς μυστικιστικῆς περιόδου τῆς ἐκεχειρίας, ἔτσι λοιπὸν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν τῶν τριῶν μᾶς δίνει 69 ἡμέρες καὶ εἶναι ἡ διάρκεια τῆς ἱερῆς μυστικιστικῆς περιόδου /ἐκεχειρίας, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὴν λήξη της.
Αὐτὴ ἡ περίοδος ἦταν ἡ συνολικὴ διάρκεια, καὶ αὐτὴ, ἡ διαίρεση τῆς προθεσμίας τῶν ἡμερῶν ὅπως προβλέπονταν γιὰ αὐτὲς τὶς Σπονδαὶ, γιὰ τὴν περίπτωση τῶν μεγάλων Μυστηρίων, ὁ ἴδιος ἀριθμὸς ἡμερῶν καὶ ὁ ἴδιος σκοπὸς τῆς περιόδου ἐκεχειρίας ἀφοροῦσε καὶ τὰ μικρὰ Μυστήρια ἐπίσης.
Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἴδια ὑποδιαίρεση τῆς περιόδου γινόταν καὶ γιὰ τὰ μικρὰ Μυστήρια, ὅπως αὐτὴ στὴν περίπτωση τῶν μεγάλων Μυστηρίων.
Γιὰ παράδειγμα, αὐτὲς οἱ σαραντατέσσαρες ἡμέρες δίδονταν καὶ ἐνομίζετο ὅτι ἦταν ἀπαραίτητες γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν ξένων (ἐκτὸς Ἀθηνῶν Ἑλλήνων) ποὺ κατέφθαναν ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ μεγάλα Μυστήρια τῆς Δήμητρος στὴν Ἐλευσίνα, τὰ ὁποῖα ἔπεφταν στὴν ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου.
Τὸ ἴδιο ἴσχυε προφανὲς, καὶ καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ κατέφθαναν στὶς Ἄγραις τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ τὰ μικρὰ Μυστήρια, στὴν ἀρχὴ τῆς Ἄνοιξης.
Οἱ δεκαέξι ἡμέρες κρίθηκαν ἀρκετὲς γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἑλλήνων ποὺ πῆραν μέρος στὰ μεγάλα Μυστήρια καὶ τὸ ἴδιο προφανὲς ἴσχυε καὶ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀνθρώπων στὰ σπίτια τους ποὺ εἶχαν πάρει μέρος στὰ μικρὰ Μυστήρια.
Ἔχοντας λοιπὸν ὑπ’ ὄψην καὶ τὶς Μιαραί Ημέραι ἀνάμμεσα στὴν 13η τοῦ μηνὸς καὶ τὴν 19η , καὶ ποῦ δὲν ἔπρεπε νὰ ταυτίζονται μὲ τὰ Μυστήρια τότε ἡ ἔναρξη τῶν μικρῶν Μυστηρίων ταυτίζεται ὄχι νωρίτερα ἀπὸ τὴν 20η Ἀνθεστηριῶνος.
Ὅπως ἔχουμε δεῖ καὶ ἀπὸ τὴν μαρτυρία τοῦ Πρόκλου, ἡ 20η, ἡ 21η καὶ ἡ 22η τοῦ Ἀνθεστηριῶνος ειδικότερα, εἶναι ἱερὲς ἡμέρες τῆς Ἀθηνᾶς καὶ ἡ Ἀθηνᾶ ταυτίζεται στὴν Ἀττικὴ σὲ πάρα πολλὲς ἀναφορὲς καὶ μὲ τὴν Δήμητρα, ἐπομένως οἱ τρεῖς αὐτὲς ἡμέρες ἦταν μέρος ἀπὸ τὶς μυστηριακὲς ἡμέρες καὶ ἱερὲς καὶ στὴν Ἀθηνᾶ ἤ περιελάμβαναν προσφορὲς πρὸς τὴν Ἀθηνᾶ.
Ἐν ἀντιπαραθέσει ,τῆς ἀναφερόμενης τελετῆς ἀπὸ τὰ Προσχαριστήρια, σὲ αὐτὸν τὸν μῆνα:
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
― Προσχαριστήρια· η μυστική θυσία της Αθηνάς υπέρ των φυομένων καρπών.
Φαίνεται ὅτι ἡ μυστικὴ Άνοδος ἦταν βασικὸ στοιχεῖο στὴν λατρεία τῆς Αρπαγής τῆς Περσεφόνης ἀπὸ τὴν μὲ τὴν Κάθοδο. Μὲ αὐτὴ τὴ μυστηριακή Άνοδο ἐννοεῖτο καὶ ἡ ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ τὴν Ἄνοιξη, ἀπὸ τὸν σπόρο στὸ ἔδαφος, ἀναφέρεται καὶ ὡς Προχαιρητήρια, ἤ, Προσχαριστήρια, στὴν Ἀττικὴ λατρεία ποῦ περιελάμβανε τὴν θυσία στὴν ὑποδοχὴ τῆς Κόρης.
ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ ΛΕΞΙΚΟ
― Προσχαιρητήρια· εορτή παρ’ Αθηναίοις αγόμενη ότι δοκεί απιέναι η Κόρη.
στὴ ἀντίστοιχη περίπτωση ἀπαιτεῖται νὰ ἀποδωθεῖ /ἀντικαταθεῖ μὲ τὸ «ανιέναι» ἀντὶ τοῦ «απιέναι».
Τὴ καλύτερη ἐξήγηση τὴ δίνει η Σούδα, ὑπὸ τοῦ Προσχαριστήρια:
―Ημέρα εν η οι εν τη αρχή πάντες αρχόμενων καρπών φύεσθαι, λήγοντος ήδη του χειμώνος, έθυον τη Αθηναί, τη δε θυσία όνομα προχαριστήρια.
Και συνεχίζει:
― Λυκούργος εν τω περί ιερωσύνης· την τοίνυν αρχαιοτάτην θυσίαν δια την άνοδον της θεού ονομασθείσαν δε Προχαριτήρια, δια την βλάστησιν των καρπών των φυομένων.
Αὐτὴ ἡ τελετὴ ὡς ἐκ τούτου ρητῶς προορίζονταν καὶ γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ ἤ νὰ συγχαρεῖ τὴ Κόρη γιὰ τὸν ἐρχομὸ της ἀπὸ τὸ ὑποχθόνιο σκότος(ὅπως τὸ νέο φυτὸ ποὺ πρωτοεμφανίζεται ἀπὸ τὴ μητέρα γῆ).
Εἶναι προφανὲς λοιπὸν ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ δὲν διαχωριζόταν σὲ αὐτὴ τὴν τελετὴ ἀπὸ τὴν Δήμητηρ ἤ τὴν Κόρη τῶν μικρῶν Μυστηρίων, ἤ σὲ κάποια ἡμέρα ἀπὸ αὐτὲς τῶν Μυστηρίων (χωρὶς καμμία ἀμφιβολία ἡ ἡμέρα τὰ Προσχαριστήρια) καὶ πρέπει νὰ ἦταν κοινὴ καὶ γιὰ τὰ δύο Μυστήρια.
Γιὰ τὰ Μυστήρια ἐν Ἄγραι, ὑπάρχει καὶ κάποια καταγραφὴ τῆς ὑστερης ἀρχαιότητος γιὰ Δραματουργικὲς παραστάσεις. Πέραν τούτου τὰ μικρὰ Μυστήρια κρατοῦν καλὰ σφραγισμένα τὸν πυρῆνα ἀπὸ τὶς τελετὲς τους καὶ παραμένουν μυστικὰ.

TA ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ [Μελέτημα]

Το πρώτο στάδιο των Μυστηρίων αποτελούν τα λεγόμενα Μικρά Μυστήρια, αρχικά μια αυτοτελής αγροτική γιορτή, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πρώτη φάση της μύησης σε αυτά. Τα Μικρά Μυστήρια σχετίζονται με τον Δία Μειλίχιο, την Κάθαρση του (Ηρακλεους) και με τα Θαλύσια, την επερχόμενη αγροτική εορτή συγκομιδής του σίτου πριν την καλοκαιρινή ξηρασία και την αποθήκευσή του σε υπόγειες αποθήκες . Αποτελούν προπαρασκευή και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός υποψηφίου στα Μεγάλα Μυστήρια της Ελευσίνας . Παρά τον προπαρασκευαστικό τους χαρακτήρα και τις ελάχιστες μαρτυρίες που υπάρχουν, εντούτοις διαθέτουν τις δικές τους ιεροτελεστίες, απλούστερες εκείνων των Μεγάλων Μυστηρίων, οι οποίες περιεαμβάνουν θυσία στις δύο θεαινές (Δήμητρα , Περσεφόνη), νηστεία, καθάρσεις πυρός και εξαγνιστικά λουτρά των μυστών στον Ιλισσό ποταμό και διδασκαλία των υποψηφίων .
Κατά τη διδασκαλία, οι υποψήφιοι διδάσκονται τη θεολογία των δύο θεαινών και τις ιεροτελεστίες των μυστηρίων . Συχνά τα Μικρά Μυστήρια καλούνται Μύησις σε αντίθεση με τα Μεγάλα Μυστήρια που αποκαλούνται Εποπτεία (η ανώτερη βαθμίδα της μύησης) κι αυτό διότι στην Εποπτεία γίνονται μάρτυρες, βιώνουν τη Μύηση . Τα Μικρά Μυστήρια τελούνται την άνοιξη τον μήνα που βρισκόμαστε τωρα, Ανθεστηριώνα , την εποχή της βλάστησης και της άνθησης, την εποχή που η Περσεφόνη επιστρέφει στη Δήμητρα, περίπου έξι μήνες πριν από τα Μεγάλα Μυστήρια . Τελούνται στην περιοχή των Αγρών (εν Άγραις), η περιοχή από το Παναθηναϊκό Σταδιο εως την Καισαριανή , το σημερινο Παγκρατι, , στις όχθες του Ιλισσού ποταμού του οποίου καλούνται Μυστικαί, εκει υπήρχε ναός της Δήμητρας και της Κόρης, το οποίο κατά τον Ησύχιο ονομαζόταν και «Μητρώο των Αγρών» .
Σε αυτά προΐσταται ο Άρχων Βασιλεύς συνεπικουρούμενος από τους ιερείς της Ελευσίνας και τις ιερατικές οικογένειες . Όλοι εκείνοι που επιθυμούν να μυηθούν προσέρχονται και το ζητούν από τον Εύμολπο ή τον Κήρυκα, ενώ για τις όποιες αμφιβολίες προκύψουν αρμόδιος να κρίνει είναι ο Ιεροφάντης. Οι υποψήφιοι και για τα Μικρά και για τα Μεγάλα Μυστήρια καταβάλουν χρηματικό ποσό κατά ημέρα σε διάφορους ιερείς ως επιτίμια.
Ο Δ. Γουδής αναφέρει πως δίδεται οβολός στους Μυσταγωγούς και στον Ιεροφάντη και ημιωβόλιον στον Ιερό Κήρυκα, στον επί βωμώ Ιερέα, στον Φαιδυντήν τοιν θεοίν και στον Ιερέα παναγή . Απαράβατος κανόνας και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα Μεγάλα Μυστήρια αποτελεί η εκπλήρωση των Μικρών Μυστηρίων, κατάσταση που παρέμεινε ως τέτοια μέχρι τον -4ο αι. Αρχικά συμμετέχουν μόνο Αθηναίοι πολίτες, κάτι που αλλάζει όταν εγκαθιδρύεται η Αθηναϊκή ηγεμονία και τα Μυστήρια είναι πλέον ανοικτά σε όλους. Αρχικά τα Μυστήρια τελούνται σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Για τον Π. Παχή «η επανάληψη των ιεροτελεστιών πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας μεταγενέστερης εξέλιξης που σημειώνεται στα Ελληνιστικά χρόνια». Ο Γ. Μυλωνάς τη συσχετίζει με την συγκέντρωση πιστών σε μη τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις πόλεις της επικράτειας . Μια επιγραφή του πρώτου μισού του -5ου αι. μας πληροφορεί για την τέλεσή τους κάθε μήνα, είτε στην αυλή της Ελευσίνας είτε στο Ελευσίνιο των Αθηνών. Η κατάσταση αλλάζει όταν η Ελευσίνα τέθηκε υπό τον έλεγχο των Αθηναίων.
Έχει ήδη αναφερθεί πως οι πιστοί τελούσαν τους εξαγνισμούς με πυρ και λουτρό στα νερά του Ιλισσού ποταμού. Στο σημείο αυτό ο Π. Παχής αντικρούει την άποψη του Lagrange ότι οι καθαρμοί περιορίζονταν σε απλούς περιρραντισμούς με καθαγιασμένο νερό λόγω έλλειψης σχετικής αφθονίας, υποστηρίζοντας ότι την εποχή που τελούνται τα Μυστήρια είναι άνοιξη και ο ποταμός είναι γεμάτος από άφθονα ανοιξιάτικα νερά. Οι υποψήφιοι μετέχοντες υποβάλλονται σε μια προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία παρουσιάζουν αποδείξεις της γέννησης, της διαγωγής και τη εντιμότητάς τους.
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι ακολουθούν και μια προετοιμασία για αυτό που θα παρουσιαστεί .
Έπειτα συναθροίζονταν στην είσοδο του περιβόλου του ναού μαζί με τον Ιεροκήρυκα ο οποίος ήταν ο οδηγός τους στον αφιερωμένο στην Κόρη ναό. Από το ναό αυτό έβγαιναν οι ιέρειες της Περσεφόνης και έψελναν μια μελωδία σε δωρικό ρυθμό η οποία ειναι η εξής: «Υποψήφιοι των Μυστηρίων, ιδού σεις εις το κατώφλιον της Περσεφόνης. Ό,τι μέλλετε να ιδήτε, θα σας εκπλήξη. Θα κατανοήσετε ότι η παρούσα ζωή σας δεν είναι άλλο τι, ειμή σύνολον ονείρων απατηλών και συγκεχυμένων. Ο ύπνος, όστις σας περιβάλλει με μίαν ζώνην σκότους, αρπάζει τα όνειρά σας και τας ημέρας σας εις την παλίρροιάν του, ως επιπλέοντα συντρίμματα, τα οποία εξαφανίζονται. Αλλ’ εκείθεν εκτείνεται μία ζώνη αιωνίου φωτός. Είθε η Περσεφόνη να σας φανή ευμενής και σας διδάξη αυτή η ιδία πώς να περάσετε τον ποταμόν του σκότους και φθάσετε μέχρι της θείας Δήμητρος»[Κουρτιδου Κ. σελ 142] .
Έπειτα ακολουθουθεί μια φοβερή κατάρα που λέγει: «Αλλά αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι θα έλθουν διά να βεβηλώσουν τα Μυστήρια, διότι η θεά θα καταδιώξη καθ’ όλην των την ζωήν τας διεστραμμένας αυτά ψυχάς και ούτε εις το βασίλειον των σκιών θα αφήση το θύμα της». »[Κουρτιδου Κ. σελ 142]
Οι επόμενες ημέρες περνούν με καθαρμούς, νηστείες, ευχές και διδαχές. Το απόγευμα της τελευταίας ημέρας οι μετέχοντες συγκεντρώνονται στο μυστικό μέρος του ιερού δάσους για να παρασταθούν στη σκηνή της αρπαγής της Περσεφόνης με τους Ιεροφάντες να αναφωνούν «Περσεφόνη!» «Περσεφόνη!». Τα Μικρά Μυστήρια λήγουν με θυσία προς τιμή της θεάς στην οποία πρωτοστατούν οι εκπρόσωποι της κρατικής εξουσίας, ο Άρχων Βασιλεύς και ο Επιμελητής .
Καθοριστικός στις καθαρτήριες τελετουργίες των Μικρών Μυστηρίων ειναι ο ρόλος του ιερέα ο οποίος τις τελούσε , ο ονομαζόμενος Υδρανός. Η λέξη παράγεται από το ὐδραίνειν = πλύνειν, ραντίζειν διά του ύδατος, όπου ύδραίνομαι= λούομαι, πλύνομαι. Σύμφωνα με το λεξικό του Ησύχιου ο Υδρανός είναι «ὁ ἀγνιστής τῶν μυστηρίων», επειδή όμως δεν αναγράφεται στους καταλόγους της Ελευσίνας ούτε μνημονεύεται από τον Πολυδεύκη για αυτό το λόγο ο Pringsheim εικάζει ότι ίσως καλούνταν μόνο για την περίχυση του νερού από την φιάλη . Για τον Π. Παχή η μαρτυρία του Ησύχιου «συνιστά ίσως ανάμνηση μιας ιερατικής βαθμίδας προγενέστερης που έπαψε να υφίσταται με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας της τάσης της απλοποίησης της λατρείας» και υποθέτει «πως οι ιερείς εκλέγονταν μόνο για την τέλεση των συγκεκριμένων ιεροτελεστιών και η υπηρεσία τους έληγε με τα Μικρά Μυστήρια» . Ο σπουδαίος του ρόλος επιβεβαιώνεται και στο αφιερωματικό ανάγλυφο της Ελευσίνας στο οποίο η ίδια η Περσεφόνη παριστάνεται ως Υδρανός, ως «καθαίρουσα διά τοῦ ὔδατος » και αποτελεί μοναδική αρχαιολογική μαρτυρία για την πραγματοποίηση των καθαρτήριων τελετουργιών. Πρόκειται για ανάθημα ενός ανώνυμου υποψήφιου μύστη προς τις Ελευσίνιες θεαινές. Ως προς τη χρονολόγηση του ανάγλυφου έχουν προκληθεί πολλές συζητήσεις. Πιθανότερη φαίνεται εκείνη των τελών του -5ου αι.
Στην παράσταση εικονίζεται μια θεά σπένδουσα. Ο Π. Παχής αναφέρει και την περίπτωση να εικονίζεται μια ιέρεια ώστε να αποτελεί τη συμβολική αναπαράστασή της . Στο δεξί άκρο του ανάγλυφου εικονίζεται όρθια η Περσεφόνη με το πρόσωπό της κατεστραμμένο, η οποία φορά χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο. Ο δεξιός της ώμος είναι ακάλυπτος. Στο προτεταμένο χέρι της κρατούσε φιάλη που είχε χαθεί, η οποία ήταν ένθετη από διαφορετικό κομμάτι μάρμαρου ή χάλκινη. Μπροστά στη θεά στέκεται γυμνός ένας νεαρός με τα χέρια ακίνητα και τι κεφάλι χαμηλωμένο, σε παθητική στάση, ο οποίος δέχεται την καθαρτήρια επίδραση του καθαγιασμένου νερού. Η θεά πραγματοποιεί περιρραντισμό που υποκαθιστά το λουτρό της κατάδυσης, το οποίο και προσδίδει ολοκληρωτική κάθαρση στον πιστό.
Ο υποψήφιος μύστης υπόκειται σε καθαρμό, βασική προϋπόθεση για την είσοδο στον ιερό χώρο όπως ήδη αναφέρθηκε, καθαρμοί που όφειλαν να είναι σχολαστικοί. Η ίδια η Κόρη αναλάμβανε την προετοιμασία τους και βρίσκονταν υπό τη διαρκή προστασία της. Ο νεαρός εικονίζεται σε μικρότερη κλίμακα από τη θεότητα γεγονός που τον χαρακτηρίζει θνητό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη σκηνή ερμηνεύεται ως σκηνή καθαρμού με νερό ενός μύστη από την Κόρη . Ο γυμνός νεαρός σε μετωπική στάση αποτελεί «το διαρκές πρότυπο για κάθε υποψήφιο μύστη που έπρεπε να πραγματοποιήσει τις τελετουργίες της κάθαρσης». Ώς προς τη φιάλη που κρατούσε η θεά στο προτεταμένο χέρι της η παρατήρηση του J. Leipoldt ότι ήταν από μέταλλο οδηγεί στην υπόθεση πως ίσως ήταν φτιαγμένη από χρυσό κάτι που τονίζει τη σπουδαιότητα του σκεύους και των ιεροτελεστιών που τελούσε. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Π. Λεκατσάς ο οποίος αναφέρει πως ο χρυσός παρουσιάζεται συχνά ως έμβλημα των σεληνιακών θεοτήτων στις οποίες κατατάσσεται και η Περσεφόνη .

ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ
Ένα θέμα που αφήσαμε στο τέλος προς ανάπτυξη είναι εκείνο τη κύριας αιτίας θεσμοθέτησης των Μικρών Μυστηρίων, μια αιτία που συνίσταται στη μύηση του Ηρακλή στην Ελευσινιακή λατρεία. Ο Ηρακλής Μαινόμενος του Ευριπίδη μας πληροφορεί σχετικά με τη μύηση του Ηρακλή ο οποίος έχει σκοπό να κατέβει στον Άδη για να συλλάβει τον φρουρό του τον Κέρβερο. Η μύησή του όμως δεν ήταν δυνατή για δύο λόγους. Πρώτον ήταν ξενός και δεύτερον βαρυνόταν με έναν φόνο, έφερε το μίασμα, καθώς είχε σκοτώσει τον Κένταυρο Φόλο. Δεν πληρούσε τις απαράβατες προϋποθέσεις της Ελευσίνιας λατρείας να μιλά ελληνικά και να μην εμπλέκεται σε ανθρωποκτονίες. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι η ίδια η Δήμητρα καθιέρωσε τα Μικρά Μυστήρια προκειμένου να καθαρθεί ο Ηρακλής μετά το φόνο, παρά τη γνώση ότι τελούνταν προς τιμή της Κόρης γεγονός που αποδίδεται στην υπεραπλούστευση της λατρείας κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Το γεγονός ότι είχε διαπράξει φόνο καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση τον εξαγνισμό του για τη συμμετοχή στα Μυστήρια. Σύμφωνα με τον Burkert: «ο καθαρμός του ήταν μια τελετή διάβασης που του επέτρεψε την επανένταξή του σε ένα νέο επίπεδο έπαιζε η θυσία του χοιριδίου με το αίμα του οποίου ο Ιεροφάντης τον περιέραινε για να τον καθαρίσει από το μίασμα (τα φόνο του Κένταυρου Φόλου). Το αίμα του φόνου εξαλείφεται μόνο με το αίμα το θυσιαζόμενου χοιριδίου . Στη μύηση των Μικρών Μυστηρίων αναφέρονται ελάχιστες ανάγλυφες παραστάσεις, όπως εκείνη της Υδρίας Lovatelli και της Σαρκοφάγου Torre Nova, οι οποίες για πολλούς ερευνητές απεικονίζουν τη μύηση του Ηρακλή από τον Εύμολπο. Ο Π. Παχής διαφωνεί και υποστηρίζει πως: «κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί επειδή θα σήμαινε αυτόματα και τη βεβήλωση του άρρητου μυστικού της Τελετής. Αντίθετα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για παραστάσεις των προπαρασκευαστικών ιεροτελεστιών που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον των Μεγάλων Μυστηρίων» . Οι παραστάσεις είναι παρόμοιες και στην υδρία και στη σαρκοφάγο. Στην υδρία απεικονίζονται τρεις τελετουργίες. Η πρώτη απεικονίζει τον Ηρακλή σε χαμηλό βωμό κρατώντας στο δεξί χέρι χοίρο σε χαμηλό βωμό τη λεγόμενη εσχάρα και έναν ιερέα να περιραντίζει τον χοίρο. Στο αριστερό χέρι κρατά προσφορές για τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώς είναι. Ο C. Kerenyi υποστηρίζει πως είναι παπαρούνες , ενώ ο Κλήμης Αλεξανδρεύς ίσως ρόδια που προσφέρονταν στα Μεγάλα Μυστήρια. Στη δεύτερη απεικονίζεται ο Ηρακλής καθήμενος σε ταπεινό κάθισμα που είναι στρωμένο με τη λεοντή και με καλυμμένο το κεφάλι και μια ιέρεια να κρατά πολύ κοντά στο κεφάλι ένα λίκνον (κόσκινο). Όπως εξαγνίζεται το σιτάρι, έτσι ακριβώς εξαγνίζεται και ο μυούμενος. Σύμφωνα με τον Burkert, πρόκειται για «καθαρμό δια του ανέμου και της πυράς» . Στην Τρίτη ο μυούμενος πλησιάζει την καθήμενη σε κίστη Δήμητρα, η οποία φορά πόλον και στο αριστερό της χέρι κρατά δάδα στην οποία είναι τυλιγμένος ένας όφις ο οποίος εκπροσωπεί γενικά τα Μυστήρια, ενώ κοιτάζει πίσω της την Περσεφόνη η οποία κρατά και εκείνη δάδα. Ο Ηρακλής πλησιάζει και απλώνει το δεξί του χέρι να πιάσει τον όφι. Το γεγονός ότι η Δήμητρα παραμένει καθήμενη στην κίστη δηλώνει πως τα Μυστήρια δεν έχουν τελειώσει και πως τίποτε δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι τα Μεγάλα Μυστήρια . Σχεδόν πανομοιότυπες σκηνές απεικονίζονται και στη σαρκοφάγο Torre Nova. Εικονίζεται ο Ηρακλής ο οποίος στο αριστερό του χέρι κρατά δάδα και σπένδει με το δεξί, ενώ απέναντί του έχει τον Ιεροφάντη. Στην επόμενη σκηνή πίσω από τον καλυμμένο Ηρακλή στέκεται πιθανόν η Κόρη με αναμμένη δάδα (το οποίο είναι σύμβολο κάθαρσης), ενώ στη σκηνή με την καθήμενη Δήμητρα ο Ηρακλής βρίσκεται δεξιά της θεάς και δηλώνεται πως η μύηση τελικά γίνεται ενώπιον των Ελευσίνιων θεοτήτων.