Εικάς Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς, Απόλλωνος Εικαδίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΚΑΔΙΟΥ 
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΙΚΑΔΙΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ
  • ΔΕΙΠΝΑ ΕΙΚΑΔΙΣΤΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
Η εικοστή ημέρα είναι ιερή, επίσης, και του Απόλλωνος.
Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιούνται συνελεύσεις των Εικαδιστών στην Αθήνα.
ΕΣΠΕΡΙΑ 1961.ΣΕΛ 229 Νο 28 ΣΕΙΡΕΣ 1-4 ΕΤΟΣ -112
ΕΣΠΕΡΙΑ 1961. ΣΕΛ 229 Νο 29 ΣΕΙΡΕΣ 2-4 ΕΤΟΣ -110
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
Τη σημερινή ημέρα τελείται η Δελφική εορτή του Απόλλωνος Εικαδίου.
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
― Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς.
ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
Μ. ΕΤΥΜ. Εἰκάδιος
Η εορτή του Εικαδίου Απόλλωνος εορταζόταν και στα νησιά.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , ΕΤΟΣ -3ος ΑΙΩΝ
― θυέτω δὲ καὶ ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλ
λωνος τᾶι εἰκάδι αἶγα ἀπὸ δραχμᾶν εἴκοσι·
θυόντω δὲ καὶ τοὶ μεμισθωμένοι τὸς ἱερὸς κᾶ
πος καὶ τὸ βαλανεῖον, ἕκαστος αὐτῶν ἔριφον
ἀπὸ δραχμᾶν δεκαπέντε·

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΘΙΑΣΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
― ΑΜΦΙΑΡΑΪΣΤΑΙ
― ΑΡΤΕΜΙΑΣΤΑΙ
― ΑΣΚΛΗΠΙΑΣΤΑΙ
― ΔΑΙΤΑΛΕΙΣ
― ΔΙΟΝΥΣΙΑΣΤΑΙ
― ΕΙΚΑΔΙΣΤΑΙ – ΕΙΚΑΔΕΙΣ
― ΗΡΩΪΣΤΑΙ
― ΙΟΒΑΚΧΟΙ
― ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ
― ΜΗΝΟΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥ
― ΠΑΙΑΝΙΣΤΑΙ
― ΣΑΒΑΖΙΑΣΤΑΙ
― ΣΑΡΑΠΙΑΣΤΑΙ
― ΣΩΤΗΡΙΑΣΤΑΙ
― ΣΥΝΘΥΤΑΙ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΑΙ
― ΜΥΣΤΑ
― ΕΡΑΝΙΣΤΑΙ
― ΘΙΑΣΩΤΑΙ – ΕΤΙΟΝΙΔΑΙ
― ΔΗΜΟΤΙΟΝΙΔΑΙ
― ΟΡΓΕΩΝΑΙ
― ΤΕΤΡΑΔΙΣΤΑΙ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
― ΑΧΑΙΟΙ
― ΔΩΡΙΕΙΣ
― ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
― ΣΙΔΩΝΙΟΙ
― ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΙ
― ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ (ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
― ΟΙΧΟΜΕΝΟΙ Η ΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΝ
― ΚΟΙΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
― ΕΜΠΟΡΟΙ
― ΝΑΥΚΛΗΡΟΙ
― ΠΛΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
― ΒΑΚΧΑΙ
― ΜΑΙΝΑΔΑΙ
― ΓΕΡΑΡΑΙ
― ΕΛΙΚΗΣ
― ΟΝΗΣΙΜΗΣ
― ΔΗΜΩΣ
― ΦΙΛΙΠΠΗΣ
― ΕΥΤΕΡΠΗ
― ΠΕΤΑΛΗ
― ΑΡΧΙΠΠΗΣ
― ΣΑΤΥΡΑΣ
― ΚΤΗΣΙΟΥ
― ΕΙΡΗΝΗ
― ΚΛΑΔΙΟΥ
― ΒΑΘΥΛΛΑΣ
― ΕΥΤΥΧΙΣ
― ΤΡΥΦΗΣ
― ΚΡΑΤΥΣΤΩ
― ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
― ΓΟΡΓΟΥΣ
― ΛΕΧΩ
― ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
― ΑΞΙΩΜΗΣ
― ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΣ
― ΝΙΚΗΣΩΣ
― ΒΙΟΤΗΣ
― ΘΕΟΚΛΕΑ
― ΗΔΙΣΤΗ