Εικάς Πυανεψιώνος

Ιερή Αθηνάς - Απόλλωνος Εικαδίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΚΑΔΙΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή του Απόλλωνος και της Αθηνάς για όλους τους μήνες. Ὁ Πρόκλος σχολιάζει τὸν Ἠσίοδο :
― Ἱστάμενον μῆνα ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
― Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς. ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
Μ. ΕΤΥΜ. Εἰκάδιος
Ὁ Ἠσίοδος μαρτυρεῖ ὅτι ἡ 20η ἦταν ἱερὴ καὶ γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα στὸ Ἔργα καὶ Ἡμέραι :
-Εἰκάδι δ’ἐν μεγάλῃ πλέῳ ἤματι ἴστορα φῶτα
γείνασθαι· μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος ἔσται.
ΗΣΙΟΔΟΣ
-Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς. ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
(Μέγα Ἐτυμ. Εἰκάδιος)
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
ΘΥΣΙΑ ΑΙΓΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ – ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
-θύετω δὲ ὁ ἱερεύς τοῦ Ἀπόλλωνος τῆ εἰκάδι αἶγα
(Επιγραφὴ G.I.C368)