Εικάς Ελαφηβολιώνος

Από την δύση του ηλίου της 2ης Απριλίου έως την δύση του ηλίου της 3ης Απριλίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΚΑΔΙΟΥ
  • ΔΕΙΠΝΑ ΕΙΚΑΔΙΣΤΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της Εκκλησίας καταγράφεται την σημερινή ημέρα, -224:
IG II² 857
― ἐγρα]μμάτευεν· δήμου ψήφισμα·
Ἐλαφηβολιῶνος δεκάτει προτέραι, ἐνάτει καὶ
εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐν τῶι θεάτρωι
Ἱερὴ γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὸν Ἀπόλλωνα.
Ἱερὴ γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ
-Ἱστάμενον μηνὰ ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
(Πρόκλος σχ. Ἠσίοδος 778)
Ὁ Ἠσίοδος μαρτυρεῖ ὅτι ἡ 20η ἦταν ἱερὴ καὶ γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα στὸ Ἔργα καὶ Ἡμέραι :
-Εἰκάδι δ’ἐν μεγάλῃ πλέῳ ἤματι ἴστορα φῶτα
γείνασθαι· μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος ἔσται.
ΗΣΙΟΔΟΣ
-Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς. ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
(Μέγα Ἐτυμ. Εἰκάδιος)
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
Ἔκτὸς ἀπὸ τὸν μῦθο πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι καὶ ὁ ἀστερισμὸς τοῦ Δελφινιοῦ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ εὶναι ὅρατὸς (μὲ ξάστερη νύχτα) πάνω ἀπὸ τοὺς Δελφοὺς.
-θύετω δὲ ὁ ἱερεύς τοῦ Ἀπόλλωνος τῆ εἰκάδι αἶγα
(Επιγραφὴ G.I.C368)