Εικάς Ανθεστηριώνος

Μυστήρια εν Άγραις, Ιερή Αθηνάς, Απόλλωνος Εικαδίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ
  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΙΕΡΗ ΕΙΚΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την σημερινή ημέρα ανοίγουν τα Μυστήρια εν Αγρας.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας καταγράφεται την σημερινή ημέρα, -286:
IG II² 459 , σειρες 2-4
Ἱερὴ γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὸν Ἀπόλλωνα.
Ἱερὴ γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ
-Ἱστάμενον μηνὰ ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
(Πρόκλος σχ. Ἠσίοδος 778)
Ὁ Ἠσίοδος μαρτυρεῖ ὅτι ἡ 20η ἦταν ἱερὴ καὶ γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα στὸ Ἔργα καὶ Ἡμέραι :
-Εἰκάδι δ’ἐν μεγάλῃ πλέῳ ἤματι ἴστορα φῶτα
γείνασθαι· μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος ἔσται.
ΗΣΙΟΔΟΣ
-Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς. ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
(Μέγα Ἐτυμ. Εἰκάδιος)
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
Ἔκτὸς ἀπὸ τὸν μῦθο πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι καὶ ὁ ἀστερισμὸς τοῦ Δελφινιοῦ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ εὶναι ὅρατὸς (μὲ ξάστερη νύχτα) πάνω ἀπὸ τοὺς Δελφοὺς.
-θύετω δὲ ὁ ἱερεύς τοῦ Ἀπόλλωνος τῆ εἰκάδι αἶγα
(Επιγραφὴ G.I.C368)