Τρίτη Μεσούντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Β

13. Δεκάτη τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΙΓ΄ (13η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΓ΄. Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Γεγονότα

Δεν υπάρχει καμμία καταγραφή την σημερινή ημέρα.


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δεν υπαρχει καμμία καταγραφή την σημερινή ημέρα.
Ο Ησίοδος μας υπενθυμίζει ότι :
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 780
― τρισκαιδεκάτην αλέασθαι
σπέρματος αρξασθαι· φυτά δ’ ενθρέψασθαι αρίστη.
[απόφευγε τη δέκατη τρίτη ν’
αρχίσεις τη σπορά· όμως είναι η πιο καλή να φυτέψεις φυτά]