Εβδόμη Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δὲν καταγράφεται κάτι γιὰ τὴν σημερινή ἡμέρα ὁ
Ἠσίοδος ὅμως παρατηρεῖ καὶ συμβουλεύει :

ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ στ.803
― Μέσσῃ δ’ ἑϐδομάτῃ Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν 805
εὖ μάλ’ ὀπιπεύοντα ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ
βαλλέμεν, ὑλοτόμον τε ταμεῖν θαλαμήια δοῦρα
νήιά τε ξύλα πολλά, τά τ’ ἄρμενα νηυσὶ πέλονται.
Στὶς δεκαεπτὰ τὸ στάρι τῆς Δήμητρος μὲ προσοχὴ νὰ βάζεις στὸ ἀλῶνι τὸ κυκλικὸ καὶ μπόλικα ὁ φυλοκόπος ξῦλα γιὰ σπίτια καὶ πλεούμενα νὰ κόβει.