Εβδόμη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΟΝΟΝ

― ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥ
― ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
― ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΙΣΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
― ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Τη σημερινή ημέρα ο γεωμέτρης Μέτων ανεβαίνει στην Πνύκα και υπολογίζει τον Μετωνικό κύκλο με το Ηλιοτρόπιο του σύμφωνα με τη θερινή τροπή του ηλίου και διαχωρίζει το φυσικό έτος σε τέσσερις άνισες εποχές.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΦΗΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 998
Μέτων , άριστος αστρονόμος και γεωμέτρης, τούτου εστίν ο ενιαυτός ο λεγόμενος Μέτωνος, φησί δε Καλλίστρατος εν Κολωνώ ανάθημα τι είναι αυτού αστρολογικόν….ο δε Φιλόχορος εν Κολωνώ μεν αυτόν ουδέν θείναι λέγει , επί Αψεύδους δε του προ Πυθοδόρου ηλιοτρόπιον εν τη νυν ούση εκκλησία προς τω τειχει τω εν τη Πνυκί.― Ως του θέρους ην ακμή
Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
Ὑπολογισμός τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη.
― Τὸ ὅλον γὰρ τῆς γῆς μέγεθος κατὰ τὸν μέγιστον αὐτῆς περιμετρούμενον κύκλον μυριάδων μὲν κε΄καὶ ἔτι δισχίλιων σταδίων σύγγενυς δείκνυσιν Ἐρατοσθένης.
ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΕΥΣ . 3.3