Εβδόμη Μεσούντος Πυανεψιώνος

Θεσμοφόρια Αθηναίων, Καλλιγένεια

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  • ΤΑ ΚΑΛΛΙΓΕΝΕΙΑ
  • ΤΕΛΕΥΤΗ (ΘΑΝΑΤΟΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΧΑΛΚΙΣ -322)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τα κλασικά πολιτειακά Αθηναϊκά Θεσμοφόρια σύμφωνα με τον Πλούταρχο το ημερολόγιο του Σόλωνος και του Μέτωνος αρχίζουν την 14η του Πυανεψιώνος στην Αθήνα πριν την Αλεξανδρινή διόρθωση ταύτισης με το Ιουλιανό ημερολόγιο το +127.
Από τον Βίο του Δημοσθένους μαθαίνουμε ότι Νηστεία ονομάζεται η 16η του Πυανεψιώνος, και από τον Αθηναίο μαθαίνουμε επίσης ότι η Νηστεία ήταν η τρίτη κατά σειρά ημέρα των Αθηναϊκών Θεσμοφορίων, το ίδιο και από τον Αριστοφάνη όπου η τρίτη ονομάζεται και Μέση.
Βάσει αυτών των αποδεικτικών πηγών η τρίτη των Αθηναϊκών Θεσμοφορίων ήταν η 16η του μηνός, και ως αποτέλεσμα η 14η, ήταν η πρώτη του μηνός , η 15η η δευτέρα της εορτής, η 16η η τρίτη και η 17η του μηνός που ήταν και η τελευταία ημέρα της εορτής.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30.4
― κατέστρεψε δὲ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνός, ἐν ᾗ τὴν σκυθρωποτάτην τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραν ἄγουσαι παρὰ τῇ θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ 7.80
― ἄνδρες φίλοι, μὴ καὶ ἡμεῖς νηστείαν ἄγομεν Θεσμοφορίων τὴν μέσην ἄγομεν: δίκην γὰρ κεστρέων νηστεύομεν
Ο Αλκίφρων επίσης αναφέρει τις ημέρες των πολιτειακών Αθηναϊκών Θεσμοφορίων:
ΑΛΚΙΦΡΩΝ 3.39.1-2
― [λανθανει σε] η νυν εστωσα σεμνοτατη των Θεσμοφοριων
εορτη, η μεν ουν Άνοδος κατα την πρωτην γεγονεν ημεραν
η Νηστεια δε το τημερον ειναι παρ΄Αθηναιοις εορταζεται,
τα Καλλιγενεια δε εις την επιουσαν θυουσιν. ει ουν επειχθειης (επειχθεισα) έρχη εώθεν προ του τον Εωσφορον εξελθειν, συνθυσεις ταις Αθηναιων γυναιξιν αυριον.


ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Τη σημερινή ημέρα πεθαίνει ο Αριστοτέλης στη Χαλκίδα της Εύβοιας το -322, την πληροφορία μας τη δίνει ο Διογενης Λαέρτιος, όπου αναφέρει ως πηγή τον Απολλόδωρο.


Ο Αριστοτέλης μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου αποσύρεται στη Χαλκίδα, εκεί πεθαίνει μετά από λίγο καιρό στο 63ο έτος της ηλικίας του, κατά το Αρχοντικό έτος του Φιλοκλέους:
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1
― εἰς δ᾽ Ἀθήνας ἀφικέσθαι τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἑνδεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος καὶ ἐν Λυκείῳ σχολάσαι ἔτη τρία πρὸς τοῖς δέκα, εἶτ᾽ ἀπᾶραι εἰς Χαλκίδα τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς τετάρτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, καὶ τελευτῆσαι ἐτῶν τριῶν που καὶ ἑξήκοντα νόσῳ, ὅτε καὶ Δημοσθένην καταστρέψαι ἐν Καλαυρείᾳ, ἐπὶ Φιλοκλέους.