Εβδόμη Μεσούντος Ποσειδεώνος

Διονύσια εν Αγροίς

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ, ΕΟΡΤΑΜΟΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή δεν καταγράφεται κάτι για την ιερότητα της ημέρας στη πόλη των Αθηναίων, παρόλα αυτά μία συνέλευση Διονυσιαστών πραγματοποιείται την 19η μετά τα Διονύσια εν Αγροίς που εορτάζονταν στο δήμο του Μυρρινούντος που σημαίνει ότι οι εορτασμοί σε εκείνο το δήμο μόλις είχαν λήξει. Τα Διονύσια εν Αγροίς εορτάζονταν σε διαφορετικές ημέρες και είχαν διαφορετική διάρκεια σε κάθε αττικό δήμο. Ο εορτασμός περιλάμβανε τουλάχιστον τέσσαρες ημέρες.