Εβδόμη Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

 • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (-269)
 • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (-125)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Αμέσως μετά τον εορτασμό των Ελευσίνιων ανοίγει μία σύντομη περίοδος για τις συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου, διότι κατά την εορταστική περίοδο των αγώνων των Ελευσίνιων δεν πραγματοποιούνταν συνελεύσεις, έτσι τη σημερινή ημέρα καταγράφονται δύο συνελεύσεις Εκκλησίας του δήμου :
IG II² 734, ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ, ΣΕΙΡΕΣ 3-7, ΕΤΟΣ -269

 • ἐπὶ ․․․․․․․․ ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπίδος δευτέρας πρυτανείας, ἧι ․․․․․․․ Κηφισοδώρου Ἰκαριε-
  ὺς ἐγραμμάτευεν· Μεταγειτνιῶνος ἑβδόμει ἐπὶ δέκ-
  α, ἑβδόμει καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυ-
  ρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ․․
  HESPERIA 1933, ΣΕΛ. 163-165, ΑΡΙΘ.9, ΣΕΙΡΕΣ.1-3, ΕΤΟΣ -125
 • επί Ιάσωνος άρχοντος επί της Κεκροπίδος δευτέρας πρυτανεί
  ας ήι Αθηνόδωρος Αναξικράτους Ελευσίνιος εγραμμάτευεν, Μεταγειτνιώνος
  εβδόμει επί δέκα, τετάρτηι και δεκάτηι της πρυτανείας.