Εβδόμη Μεσούντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Πρόκλος σχολιάζοντας τον Ησίοδο μας πληροφορεί :
805-808 : τη μέση εβδόμη μέρα τον ιερό σπόρο της Δήμητρας. . /. .
ξύλα οικοδομικά και ναυτικά:
― « θεωρεί τη δεκάτη εβδόμη μέρα κατάλληλη για την τοποθέτηση των καρπών στο αλώνι και για το κόψιμο των ξύλων που είναι κατάλληλα για το σκέπασμα των σπιτιών και για την κατασκευή των καραβιών.
Το κόψιμο των ξυλων λοιπόν αυτή την ημέρα συμβαδίζει με το
παραπάνω κείμενο, στο οποίο είπε ότι πρέπει να κάνει κανείς αυτό το πράγμα όταν αρχίζει το φθινόπωρο:
«τότε το ξύλο που κόβεται από το σίδερο είναι είναι αδάγκωτο»
επειδή τα ξύλα είναι μέτρια ξερά και δεν τους λείπει κάποια υγρότητα.
Γιατί η αρχή τουφθινοπώρου είναι η κατάλληλη εποχή, και επίσης είναι χρήσιμη και η δεκάτη εβδόμη μέρα του μήνα, όταν το φως της σελήνης δεν αυξάνεται πλέον, επειδή έχει γίνει η πανσέληνος, και όταν τα ξύλα είναι κάπως υγρά και λόγω της μείωσης του φωτός μειώνεται η υγρασία από την οποία συνήθως συμβαίνει το σάπισμα.
Και η συγκέντρωση των καρπών στο αλώνι είναι σωστή, επειδή μετά την πανσέληνο αλλάζει η ατμόσφαιρα και προκαλούνται κινήσεις των ανέμων, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για όσους λιχνίζουν, επειδή οι άνεμοι σκορπίζουν το άχρηστο μέρος μέρος μακριά από τους καρπούς.
Αν όμως, όπως λέει ο Ορφέας, η δεκάτη έβδομη μέρα είναι αφιερωμένη στη θεά του ολέθρου, την Άτη, είναι και για τον λόγο αυτό κατάλληλη για το κόψιμο των ξύλων και για τη γύμνωση του καρπού από τα περικάρπια· και ο Ησίοδος με σοφία αφιέρωσε την ημέρα σε αυτές τις εργασίες».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 805-808
― μέσση δ΄εβδομάτη Δημήτερος. . . θαλαμήια δούρα/νήια τε.
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 805-808