Εβδόμη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΛΗΝΑΙΑ (Λήναια)
  • ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΗΜΕΡΑ ΣΤ’

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το Λήναιον ήταν στην Αττική:
ΒΕΚΚΕΡΙΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 278
― Λήναιον, ιερόν Διονύσου, εφ΄ού τους αγώνας ετίθεσαν προ το θέατρο ανοικοδομηθήναι.
ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
―Λήναιον, περίβολος μέγας Αθήνησιν εν ω τους αγώνας ήγον προ του το θέατρον οικοδομηθήναι, ονομάζοντες επί Ληναίω. έστιν δε εν και ιερόν Διονύσου Ληναίου.
ΑΧΑΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 504
― αυτοί γαρ εσμέν ουπί Ληναίω τ΄αγών.
Αυτή η φράση του Δικαιόπολις δηλώνει ότι εκεί πραγματοποιούνταν οι διαγωνισμοί των νέων δραμάτων πριν χτιστεί το Διονυσιακό θέατρο, Ολόκληρη η περιοχή είναι αφιερωμένη στον Διόνυσο.