Εβδόμη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • 2η ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΔΙΩΝ (-346)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο πραγματικά μεγάλος αριθμός συνελεύσεων της εκκλησίας για αυτόν το μήνα είναι εντυπωσιακός.
Ο μεγάλος αριθμός των συνελεύσεων μπορεί να εξηγηθεί κατα ένα μέρος στο ότι τα Ελαφηβόλια «έπεφταν» στην αρχή της Άνοιξης.
Η παράταση των Διονυσίων εν Άστει στην ύστερη αρχαιότητα και των Πανδίων που ακολουθούσαν (Φώτιος, Deubner) , ήταν το αντικείμενο αρκετών συζητήσεων από τον Dutoit και τον Mommsen το 1898.
Ο Ferguson (Hesp 1948. Σελ. 134-135) παρέθεσε δύο αρκετά σοβαρά στοιχεία στη συζήτηση, πρώτον, η πρώτη ημέρα της εορτής ήταν πιθανών η δεκάτη του Ελαφηβολιώνος, δεύτερον, οι συνελεύσεις της εκκλησίας που συνέπεσαν κατά την διάρκεια των Διονυσίων εν Άστει (12η και 13η ), επομένως οι συνελεύσεις της εκκλησίας δεν αποδεικνύουν το όριο της λήξης της εορτής.
Βάσει αυτών, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις μαρτυρίες του Αισχίνη, για τις συνέλευσεις των πρυτάνεων στις εκκλησίες που ακολουθούν την 18η και την 19η του Ελαφηβολιώνος, και γράφει «..ευθύς μετά τα Διονύσια».
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 2.61 (-346)
― Παρανάγνωθι δη μοι και το Δημοσθένους ψήφισμα, εν ω κελεύει τους πρυτάνεις μετά τα Διονύσια εν Άστει και την εν Διονύσου εκκλησίαν προγράψαι δύο εκκλησίας, την μεν τη ογδόη επί δέκα, την δε τη ενάτη.
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 3.68
― ενταύθ΄έτερον νικά ψήφισμα Δημοσθένης…βουλεύεσθαι…ευθύς μετά τα Διονύσια τα εν Άστει, τη ογδόη και ενάτη επί δέκα.
Υπό αυτή την αποδειξη πάνω στη μελέτη του Ελαφηβολιώνος, φαίνεται ότι τα Διονύσια εν Άστει, την συγκεκριμένη περίοδο, (-346), περιελάμβαναν την 10η μέχρι την 16η του Ελαφηβολιώνος και τα Πάνδια πραγματοποιούνταν την 17η του μηνός.
Για πληροφορίες πάνω στην εορτή των Πανδίων δείτε την 15η του Ελαφηβολιώνος