Εβδόμη Ισταμένου Θαργηλιώνος

Θαργήλια, Ιερή Γενέθλιος Απόλλωνος, Δήλια, Θυσίες, Ειρεσιώνη

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

 • ΘΑΡΓΗΛΙΑ β΄ημέρα (κεντρικοὶ ἑορτασμοὶ)
 • ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
 • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
 • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΙΟΥ
 • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΥΘΙΟΥ
 • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΩΟΥ
 • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΛΕΞΙΚΑΚΟΥ
 • ΙΕΡΗ ΗΛΙΟΥ
 • ΙΕΡΗ ΩΡΩΝ (ἐποχῶν)
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑΡΓΗΛΩΝ (χύτρος μὲ βρασμένο κριθάρι, σιτάρι καὶ ἀλλα) ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΛΙΣΣΟ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
 • ΠΟΜΠΗ ΕΙΛΥΣΠΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΩΡΩΝ (τὰ πρῶτα φροῦτα καὶ καρποὶ, ὄσπρια, ἄρτων κριθαριοῦ καὶ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου)
 • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 • ΧΟΡΗΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
 • ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ) ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΘΑΡΓΗΛΙΑ ἡμέρα β΄ (κύρια ημέρα εορτασμών)
Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῶν ἑορτασμῶν τῶν Θαργηλίων στὴ δεύτερη ἡμέρα ποὺ ἔδωσε καὶ τὸ ὄνομα στὸ μῆνα είναι ἡ προσφορὰ τῶν πρώτων καρπών καί φρούτων, δηλαδὴ ἑνὸς χύτρου γεμάτου μὲ βρασμένους σπόρους καλαμποκιοῦ καὶ ἄλλων λαχανικῶν ποὺ ὀνομαζόταν Θάργηλος .
Τὰ Θαργήλια είναι ἡ ἑορτὴ των Απαρχών, των πρώτων καρπών, των καθαρμῶν καὶ της ἐξιλέωσης, καὶ φέρουν μιὰ ιδιαίτερη σχέση μὲ τὴν ὡριμότητα τοῦ κριθαριού καὶ τῆς γεωργίας γενικώτερα.
Ἡ δεύτερη ημέρα τῆς ἑορτῆς σχετίζεται μὲ τὴν προσφορὰ τῶν Θάργηλων στὸ θεὸ, καθὼς ἴσως, καὶ τὴν κατάποση τῶν ὑπόλοιπων καρπῶν καὶ λαχανικῶν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ἑορτή.
Μιὰ μεγάλη συνάθροιση φυσικῶν προϊόντων, καρπῶν καὶ φρούτων πραγματοποιοῦνται καὶ παρουσιάζονται στὴν ἑορτὴ. Τὰ πρῶτα ἀγαθὰ μεταφέρονται μὲ τὴ μορφὴ πομπῆς, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος, τοῦ Ἥλιου καὶ τῶν Ὡρῶν (εποχών).

Σχόλια σὲ Πλοῦτο στ.1054 Ἀριστοφάνους) καὶ (S.E.G 45 115):
― οἷς μαρτυρεῖν ἔοικεν καὶ ἡ Ἀθήνησιν ἔτι καὶ νῦνδρωμένη πομπὴ Ἡλίου τε καὶ Ὡρῶν. πομπεύει γὰρ εἰλυσπόα͵ ἄγρωστις͵ ἐπὶ πυρηνίων ἡγηρίας͵ ὄσπρια͵ δρῦς͵ μιμαίκυλα͵ κριθαί͵πυροί͵ παλάθη ἡγητηρία͵ ἀλεύρων πυρίνων καὶ κριθίνων φθοῖς͵ ὀρθοστάτης͵ χύτρος.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ 2.7,ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Σ 32 , NAUCK 138.2
Τὴν πομπὴ καὶ τὸν Ἀγῶνα ἐπιμελεῖται ὁ Ἄρχων τῆς πόλεως:
― ἐπιμελεῖται δὲ (ὁ Ἄρχων) καὶ (τῆς πομπῆς) εἰς Θαργήλια …διοικεῖ καὶ τὸν ἀγῶνα …τῶν Θαργηλίων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 56.5
― καὶ Θαργηλίων τῆ πομπῆ καὶ τῶ ἀγῶνι.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 21.10
Οἱ νικητὲς ἀπὸ τοὺς ορχηστρικοὺς ἀγῶνες κατέθεταν τοὺς τρίποδες στὸ Πύθιον :

ΣΟΥΪΔΑΣ ΛΕΞΙΚΟΝ― Πύθιον • ἱερὸν Ἀπόλλωνος Ἀθήνησιν ὑπὸ Πεισιστράτου γεγονὸς, εἰς ὅ τοὺς τρίποδας ἐτίθεσαν οἱ τῶ κυκλίω χορῶ νικήσαντες τὰ Θαργήλια.

Ἡ «πρόθυμη συνεργασία» μεταξὺ τῶν τριῶν δυνάμεων, δηλάδὴ τοῦ Ἀπόλλωνος , τοῦ Ἥλιου καὶ τῶν Ὡρῶν (τῶν ἐποχῶν), δείχνει τὴν σύνδεση μὲ τὰ Θαργήλια, τὰ ὁποῖα «πέφτουν» πάνω στὴ ὥρα ποὺ ἡ δυνατὴ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ θὰ αρχίζει σὲ λίγο.
Τὰ «εἰλυσπόα» ποὺ μεταφέρονταν στὴ πομπὴ είναι, ἡ ἄγρωστις (εἴδος φυτοῦ, τροφὴ γιὰ τὰ ζῶα), τὰ ὄσπρια, ἡ δρῦς, τὰ κούμαρα, οἱ σπόροι κριθαριοῦ, οἱ σπόροι σιταριοῦ, ὁ πλακοῦς κριθαριοῦ, ἄλευρα, ὁ ἄρτος ἀπὸ κριθάρι καὶ σιτάρι (παραδοσιακὸς ἑορταστικὸς Θάργηλος ἄρτος), ὁ χύτρος γεμάτος μὲ σπόρους καὶ λαχανικὰ ὅλων τῶν εἰδῶν.
Λάσπη καὶ χόρτα = ἰλύς , πόα , τὸ ὁποῖο ἐχει προταθεῖ ὡς ἐξήγηση γιὰ τὰ «εἰλυσπόα».
Σύμφωνα μὲ τὸν Πλούταρχο, ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος τρεφόταν ἀπὸ τὴ λάσπη, αὐτὴ ἡ ἐξήγηση, τόσο ἀπὸ ἄποψη παλαιογραφίας ὅσο καὶ πολιτιστικῆς ἱστορίας εἶναι ἀξιοθαύμαστη , σωστὰ τοποθετημένη καὶ δύσκολη νὰ προβλεφθεῖ.
Ἡ πομπὴ δὲν παραμελεῖ τὴ συγκομιδὴ τῶν δημητριακῶν, ἀλλὰ ἐπίσης, ἐπιπροσθέτως παρουσιάζει καὶ τὰ μὴ σιτηρα, καὶ ἀκόμα ἀρχέγονα ἤ ζωϊκὰ τρόφιμα (δρῦς ἴσως γιὰ βελανίδια).
Ἡ ὡρίμανση τῶν εἰλυσπόων ἀναμφίβολα ἑξαρτάται ἀπὸ τὸν Ἥλιο καὶ ἀπὸ τὴν κατάλληλη ἑποχή, (Ὥρα).
Οἱ Ὧρες έχουν τὸ δικό τους ἱερὸ στὴν Ἀθήνα, καὶ στὸν περίβολο τους ὑπῆρχε ὁ βωμὸς τοῦ Ὀρθοῦ Διονύσου :

IG II² 4877 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ― Ὥραις καὶ Νύμφες ἀνέθηκεν

Ὁ Φιλόχορος καταγράφει θυσίες πρὸς τιμὴν τῶν Ὥρῶν καὶ μαρτυρεῖ ὅτι τὸ κρέας τὸ ἔβραζαν καὶ δὲν τὸ ἔψηναν, ὡς ἕνας δεόμενος τρόπος νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑπερβολικὴ ζέστη καὶ ξηρασία ἀπὸ τὶς θεές Ὥρες (FrGrH F 173, ἱερὸ FrGrH F 5).
Ἡ πληροφορία αὐτὴ ταιριάζει ἀπόλυτα στοὺς ἑορταμοὺς τῶν Θαργηλίων , στὴ ἀρχὴ πρὶν τὴ μεγάλη ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ. Ὁ Ἠσύχιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὰ πρῶτα φυόμενα (φροῦτα καὶ καρποὶ) μεταφέρονται ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα στὰ Θαργήλια.

ΗΣΥΧΙΟΣ Θαργήλια.
― Θαργήλια• ἐν δὲ τοῖς Θαργηλίοις τὰς ἀπαρχὰς τῶν φυομένων ποιοῦνται καὶ περικομίζουσι. ταῦτα δὲ Θαργήλια φασι

Τέτοιου εἴδους περιπομπῆς είναι χαρακτηριστικὸ καὶ μιᾶς ἀκόμη Ἀπολλώνιας ἑορτῆς, αὐτῆς τῶν Πυανεψίων.
Τὸ ἀντικείμενο ποὺ μεταφερόταν ὁλόγυρα ἦταν ἡ Εἰρεσιώνη. Σύμφωνα μὲ τὸν Παυσανία, ἡ Ειρεσιώνη είναι ἕνα κλαδὶ ἐλαίας κοσμημένο μὲ ἔρια (μαλλὶ ἀπὸ κάποιο ἱερὸ ζῶο),καὶ μὲ φροῦτα τῆς γῆς ποὺ ἦταν κρεμασμένα ἀπὸ αὐτή. Ἕνα ἀγόρι , ἀπὸ τοὺς «Ἐρυσιχθονίδαι», IG II² 4991 (περίπου 7 ἐτῶν) , ποὺ εἶχε καὶ τοὺς δύο γονεῖς του ἐν ζωή, μετέφερε τὴν Εἰρεσιώνη καὶ τὴν τοποθετοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, (Πυανέψια καὶ Θαργήλια).
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίσημη εἰρεσιώνη ὑπῆρχαν καὶ οἱ πάρα πολλὲς ἰδιωτικὲς ποὺ οἱ Ἀθηναῖοι κρεμοῦσαν στὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους, εκείνη παρέμενε ἕνα χρόνο :

ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤ. ΠΛΟΥΤΟΣ στ. 1054
― ταύτην δὲ τὴν εἰρεσιώνη πρὸ τῶν οἰκημάτων ἐτίθεντο οἱ Ἀθηναῖοι καὰ κατ’ἔτος αὐτὴν ἤλλαττον. . . ἕκαστος πρὸ τῶν θυρῶν ἔστησαν εἰρεσιώνας εὶς ἀποτροπὴν τοῦ λοιμοῦ, καὶ διέμενεν εἰς ἐνιαυτόν. ἥν καὶ ξηρανθεῖσαν πάλιν κατ’ἔτος ἑτέραν χλοάζουσαν.

Ὁ Ρήτορας Λυκοῦργος συνδέει τὴν καταγωγὴ τοῦ ἐθίμου τῆς εἰρεσιώνης μὲ ἕνα ἀρχαῖο λοιμό καὶ λέει :

ΚΑΤΑ ΜΕΝΕΣΑΙΧΜΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ,ΔΗΛΙΑΚΟΣ
― καὶ οὕτως οἱ πρόγονοι ἡμῶν λέγονται ἕκαστος κατὰ τὴν ἰδίαν θύραν θεῖναι τὴν ἱκετηρίαν τῷ Ἀπόλλωνι, τὴν νῦν εἰρεσιώνην.
― εἰρεσιώνη• κλάδοι ἐλαίας καὶ δάφνης πρὸ τῶν οἰκιῶν τιθέμενοι, πλήρεις πολλῶν ὡραίων ἀναδεδεμένων. τοῦτο δὲ λοιμοῦ γενομένου καὶ χρήσαντος τοῦ θεοῦ ἐποίουν• ‹Λυκοῦργος› ἐν τῷ Δηλιακῷ• καὶ θαλλὸν μέγαν κοσμήσαντας ἁπάντων, ὧν κατ’ ἐκείνους τοὺς καιροὺς αἱ ὧραι φέρουσιν, ἀνατιθέναι τῷ Ἀπόλλωνι ἔμπροσθεν τῶν θυρῶν, εἰρεσιώνην ὀνομάσαντας, ἀπαρχὰς ποιησαμένους τῶν γιγνομένων πάντων ἐκ τῆς γῆς, ὅτι τὴν ἀφορίαν ἡμῶν τῆς χώρας ἱκετηρία ἡ παρὰ τῷ Ἀπόλλωνι τεθεῖσα ἔπαυσεν.

Ἕνα κωμικὸ ἐξάμετρο μικρὸ τραγούδι τραγουδοῦσαν τὰ παιδιὰ ποὺ μετέφεραν τὴν εἰρεσιώνη :

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΛ 22.496 σελ. 1283
― ᾖδον δὲ παῖδες οὕτως·
εἰρεσιώνη σῦκα φέρει καὶ πίονας ἄρτους
καὶ μέλι ἐν κοτύλῃ καὶ ἔλαιον ἀποψήσασθαι
καὶ κύλικ’ εὔζωρον, ὅπως μεθύουσα καθεύδῃς.

Θυσίες βοῶν λαμβάνουν χώρα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος :
Ἀλεξίκακου
Πατρώου
Πυθίου

SEG 21 469.53-59
― τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου ἐπιμελέσθω τῆς καθηκούσης θυσίας ἐν Κήποις ἐπὶ τοῦ Πυθίου τέλειαν σῦν παραστήσας καὶ τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Ἀλεξικάκωι, καὶ τῶι Πατρώιωι βοῦν, καὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι βοῦν, λαμβάνων τὰς αὐτὰς μερίδας καθὰ καὶ πρότερον· καὶ ὁ ταμίας δὲ τῶν στρατιωτικῶν ἀπὸ τῶν τοῦ ἔτ[ου]ς προσόδων θυέτω βοῦν ὑπὲρ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων [καὶ παί]δων καὶ γυναικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων καὶ διδότω τὸ θῦ̣μα τοῖς ἱεροποιοῖς·

Ἡ ἑορτὴ τῶν Θαργηλίων εἶναι ἐπίσης σημαντικὴ καὶ γιὰ τὶς Φρατρίες τῶν Ἀθηναίων ὅπου ὁ Ἀπόλλων εἶναι εἶναι ὁ Προστάτης τῶν ἐφήβων.
Γενικῶς ἡ ἑβδόμη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα .
Ὁ Ἠσίοδος ἐπιβεβαιώνει τὰ Γενέθλια τοῦ Θεοῦ:

ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 770
― πρῶτον ἕνη τετρὰς τε καὶ ἑβδόμη ἱερὸν ἦμαρ• τῇ γὰρ Ἀπόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ.

Ο εορτασμός αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἀπλώνεται καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν σ’ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ κόσμο. Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους ἐπιβεβαιώνει ὅτι στὴν Ἀθηνα ἡ ἑβδόμη ἡμέρα ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ἀπόλλων:

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 1126
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ ἑβδόμη Ἀπόλλωνι.

Αύτὸ τὸ σχόλιο ἐπιβεβεβαιώνεται ἀπὸ τὶς διάφορες θρησκευτικὲς τελετὲς στὴν Ἀθήνα τὴν ἑβδόμη ἡμέρα γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες.
Ἑκατομβαιών 7 : Ἑκατόμβαια
Μεταγειτνιών 7 : Θυσία τῶν Σαλαμινίων στὸν Ἀπόλλωνα Πατρῶο, Λητῶ, Ἄρτεμις, καὶ Ἀθηνᾶ.
Βοηδρομιών 7 : Βοηδρόμια.
Πυανεψιών 7 : Πυανέψια.
Γαμηλιών 7 : Θυσία στὸν Ἀπόλλων στὴ Μεγάλη Δημαρχία τῆς Ἐρχιᾶς, στὸν Δελφίνιο καὶ τὸν Λυκαῖο.
Θαργηλιών 7 : Θαργήλια.

Οἱ μηνιαῖες ἱεροπραξίες ἀφιερωμένες στὸν Ἀπόλλωνα γιὰ τὴν ἑβδόμη ἡμέρα ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν Πρόκλο :

ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 770
― τὴν δὲ ἑβδόμην καὶ ὡς Ἀπόλλωνος γενέθλιος ὑμνῶν, διὸ καὶ Ἀθηναῖοι ταύτην ὡς Ἀπολλωνιακὴν τιμῶσι δαφνηφοροῦντες καὶ τὸ κανοῦν ἐπιστρέφοντες καὶ ὑμνοῦντες τὸν θεόν.

Ἡ ἑορτὴ καμμίας ἄλλης θεότητος δὲν ἐπιτρέπονταν γιὰ αὐτὴν τὴν ἡμέρα.
Οἱ γυναῖκες τῶν Ἀθηνῶν αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἔψηναν στρόγγυλα ψωμάκια ποὺ ὀνομάζονταν Πόπανα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 16.10
― δὲ καὶ ταῖς ἑβδομάσι προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανῶν

Στα τοπικά έθιμα των Ιώνων στην ΄Εφεσο ο Χορός Κουρητών μαρτυρείται στη γέννηση του Απόλλωνος για να αποτραπούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει η ζήλεια της Ήρας. Ο Στράβων γράφει,ότι πάνω από το όρος Σολμισσός, στην Έφεσο, στέκονται οι Κουρήτες και με το θόρυβο των όπλων τους τρομάζουν όλη την νύχτα την Ήρα που από τη ζήλεια της παραφυλάει τη Λητώ, κι έτσι βοήθησαν να μην αποκαλυφθεί η γέννα της τελευταίας στην ανατολή του ήλιου. Μάλιστα, όπως θα πει πιο κάτω ο Στράβων, στο όρος Σολμισσός συντελείται μεγάλη πανήγυρις και οι νέοι φιλοκαλούσι ενώ η ένωση των Κουρητών κάνει συμπόσια και κάποιες μυστικές θυσίες.

υπέρκειται δέ του άλσους όρος ο Σολμισσός. οπου στάντας φασί τους Κουρήτας τω ψόφω των οπλών έκπλήξαι την “Ήραν ζηλοτύπως εφεδρεύουσαν, και λαθείν συμπράξαντας την λοχείαν τη Λητώ

ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Ὁ Πλούταρχος μὲ δύο καταγραφὲς του καθιερώνει τὴ γενέθλιο ἡμέρα τοῦ Πλάτωνος τοῦ Φιλοσόφου στὴν ἑβδόμη Θαργηλιῶνος, στὴν ἑορτὴ τῶν Θαργηλίων καὶ στὴν ἱερὴ ἡμέρα τῆς γεννήσεως τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος, (καὶ τοῦ Σωκράτους στὴν ἕκτη) :

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 717b
― τῆ ἕκτῃ τοῦ Θαργηλιῶνος ἱσταμένου τὴν Σωκράτους ἀγάγοντες γενέθλιον τῆ ἑβδόμη τὴν Πλάτωνος (γενέθλιον) ἤγομεν .

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 717d
― Ὁ δὲ Φλῶρος οὐδὲ Καρνεάδην ἀπαξιοῦν ἔφη μνήμης ἐν τοῖς Πλάτωνος γενεθλίοις, ἄνδρα τῆς Ἀκαδημίας εὐκλεέστατον ὀργιαστήν· Ἀπόλλωνος γὰρ ἀμφοτέρους ἑορτῇ γενέσθαι, τὸν μὲν γὰρ Θαργηλίοις Ἀθήνησιν, τὸν δὲ Κάρνεια Κυρηναίων ἀγόντων· ’ἑβδόμῃ δ´ ἀμφοτέρας ἑορτάζουσιν, καὶ τὸν θεὸν ὡς ταύτῃ γενόμενον ὑμεῖς‘ εἶπεν ’οἱ προφῆται καὶ ἱερεῖς Ἑβδομαγενῆ καλεῖτε.