Εβδόμη Ισταμένου Γαμηλιώνος

Ιερή Απόλλωνος, Δελφινίου, Λυκείου, Κουροτρόφου

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

 • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
 • ΙΕΡΟΝ ΗΜΑΡ
 • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ-ΕΡΧΙΑ
 • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΡΧΙΑ
 • ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΥ
 • ΓΕΝΝΗΣΗ – ΤΕΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τα συμβολικά γενέθλια του θεού Απόλλωνος και είναι επίσημη μηνιαία αττική εορτή.
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ ἑβδόμη Ἀπόλλωνι……εκάστου γαρ μηνός η νουμηνία και η εβδόμη αφιέρωτο τω Απολλώνι.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 1126-27
Τα συμβολικά γενέθλια του θεού εορτάζονται κάθε μήνα και οι εορτασμοί είναι πολυάριθμοι σε όλες τις ελληνικές πόλεις .
Και τη σημερινή ημέρα οι Αθηναίες έψηναν αρτίδια πόπανα στο σχήμα της ημισελήνου, τις Σελήνες, για κάθε έκτη στη σειρά έπλαθαν και μιά εβδόμη που την ονόμαζαν :
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
― δὲ καὶ ταῖς ἑβδομάσι προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανῶν
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 16.10
Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται θυσίες προσφορές στην ’Ερχια.
ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΧΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ I.G AΡ. 13163-1952 ΕΠΙΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΥ

 1. Προσφορά θυσία προς τιμήν της Κουροτρόφου, της θεάς που ανατρέφει τα παιδιά, στο ναό του Δελφινίου Απόλλωνος στην Έρχια.
  Θύμα : Χοίρος.
  IG² 1358 ΣΕΙΡΕΣ 11-14
  ―ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΩΙ ΕΝ ΔΕΛΦΙΝΙΩΙ ΕΡΧ ΧΟΙΡΟΣ
  ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ
  2.Θυσία προσφορά προς τιμήν του Δελφινίου Απόλλωνος, βωμός του ναού του Δελφινίου Απόλλωνος στην Έρχια.
  Θύμα : οίς (κριός).
  SEG 21 541ΣΕΙΡΕΣ 24, 29-31
  ― ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΔΕΛΦΙΝΙΩΙ ΕΡΧ. ΟΙΣ
  Ο Θησέας πρόσφερε τον Μαραθώνιο ταύρο στο Δελφίνιο Απόλλωνα:
  ― τον Μαραθώνιον ταύρο . . . (Θυσεύς) τω Απολλώνι τω Δελφινίω κατέθυσεν.
  ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
 2. Θυσία προσφορά προς τιμήν του Λυκείου Απόλλωνος
  Θύμα: οίς Αιγόκερος.
  SEG 21 541 ΣΕΙΡΕΣ 32-39
  ― ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΛΥΚΕΙΩ ΕΡΧ ΟΙΣ
  ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
  Τη σημερινή γεννιέται ο Επίκουρος, επίσης η σημερινή ημέρα είναι και η ημέρα της τελευτής του.
  ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 47, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.15, ΚΥΚΛΟΣ 5.15, ΕΤΟΣ -342, -341
  ΓΑΜΗΛΙΩΝΟΣ 7η, ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ
  Η γέννηση του Επίκουρου καταγράφεται τη σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο [ ΔΙΟΓ, ΛΑΕΡ. 10 παρ.1.9.14, ΣΟΥΪΔΑΣ ― Επίκουρος], στο 3ο ετος της 109ης Ολυμπιάδος, τον Σωσιγένη, -342,
  ― Μηνός Γαμηλιώνος εβδόμη, έτεσιν ύστερον της Πλάτωνος τελευτής επτά.
  Το γεγονός συνέβη στον έβδομο Άρχοντα από τον Άρχοντα του έτους της τελευτής του Πλάτωνος, τον Θεόφιλο.
  Η δεκάτη Γαμηλιώνος αλλά και η εικοστή, καταγράφονται και αυτές ως οι ημερομηνίες της γεννήσεως του Επίκουρου.
  ΤΕΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
  ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 67, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3.10, ΚΥΚΛΟΣ 9.10, ΕΤΟΣ -271, -270
  ΓΑΜΗΛΙΩΝΟΣ 7η, ΚΟΙΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
  Ημερομηνία τελευτής του Επίκουρου [ΚΛΗΜ. ΑΛΕΞ. ΣΤΡΩΜ.1.16, 80 .56.1.32- ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤ. 10.1, 8.9.14,15], στα 72 χρόνια της ηλικίας του, δηλαδή 71 ολοκληρωμένα από την 7η του Γαμηλιώνος του -341 εως την 7η του Γαμηλιώνος του -270.
  Παρόλα αυτά, αμφισβητείται αν ο Επίκουρος γεννήθηκε την 7η ή την 10η του μηνός. Στη διαθήκη του, από την οποία ο Διογένης Λαέρτιος μας παραδίδει ένα απόσπασμα [10.1, 10.18], διαφαίνεται ότι γεννήθηκε την 10η, και πέθανε την εικοστή.
  Φαίνεται όμως από αυτή ότι η 10η κρατήθηκε ως ημερομηνία της γέννησης του, τουλάχιστον όσο ζούσε, και η 20η συστάθηκε να κρατηθεί ως μνήμη για τον θάνατο του.
  ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤ. ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΑΙΡΕΣΕΙ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΣΥΝΑΓΩΓΗ 18, ΣΟΥΪΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: ΗΤΤΩΝ
  ― Εκ δε των γινομένων προσόδων, των δεδομένων αφ΄ημών Αμυνομάχω και Τιμοκράτει, κατά το δυνατόν μεριζέσθωσαν μεθ΄Ερμάχου σκοπούμενοι, είς τε τα εναγίσματα τω τε πατρί και τη μητρί, και τοις αδελφοίς, και ημίν εις την ειθισμένην άγεσθαι γενέθλιον ημέραν εκάστου έτους τη προτέρα δεκάτη του Γαμηλιώνος. έτι δε και εις την γινομένην σύνοδον εκάστου μηνός ταις εικάσι, των συμφιλοσοφούντων ημίν, εις την ημών τε και Μητροδώρου μνήμην κατατεταγμένην. συντελείτωσαν δε και την των αδελφων ημέραν του Ποσειδεώνος καθάπερ και ημείς. συντελείτωσαν δε και την Πολυαίνου, του Μεταγειτνιώνος.
  ΑΠΟΔΟΣΗ
  «Από τα εισοδήματα που αφήνω στον Αμυνόμαχο και τον Τιμοκράτη μαζί με τον Έρμαρχο να διανέμετε κατά το δυνατό με σκοπό τις προσφορές στην μνήμη της μητέρας μου και των αδερφών μου και στη δική μου, στα γενέθλιά μου την δεκάτη του μηνός Γαμηλιώνα, όπως και στην συγκέντρωση των συμφιλοσοφούντων στις είκοσι κάθε μηνός, αφιερωμένη στη δική μου και του Μητρόδωρου μνήμη. Να συντελείτε και των αδερφών μου τη μνήμη τον μήνα Ποσειδαιώνα. Και επίσης να συντελείτε τη μνήμη του Πολύαινου τον μήνα Μεταγιετνιώνα όπως κι έκανα κι εγώ».
  Μέρος αυτού μεταφράστηκε και από τον Κικέρωνα, ο οποίος κατέγραψε το μήνα Γαμηλιώνα αλλά όχι την 10η του μηνός.
  Αυτή η εντολή-επιθυμία του ιδρυτή τους, του Επίκουρου (ότι δηλ. να πραγματοποιείται μία συνάντηση την 20η του μηνός προς τιμήν του) έγινε χαρακτηριστικό των οπαδών του και τους έδωσε το όνομα «Εικαδισταί» [ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.53]
  Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ένα έργο του Μένιππου:
  ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤ.6.ΚΕΦ.8, 6.101
  ― Προς . . . γονάς Επίκουρου και τας θρησκευομένας υπ΄αυτών εικάδας
  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΟΤΙ ΟΥΔ´ ΗΔΕΩΣ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤ´ΕΠΙΚΟΥΡΟΝ 5.4
  ― Ουδέ άπερ έσκωπτε τον Κορνιάδην πράττοντα, οίον εξ εφημερίδων αναλέγεσθαι. ποία εικάδας εδείπνησα πολυτελέστατα.
  ΙΕΡΗ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
  Οι πόλεις στην Ελλάδα είχαν η κάθε μια το δικό της ημερολόγιο, παρόλα αυτά όλες οι πόλεις ήξεραν την εποχή που ο θεός Απόλλων επέστρεφε από τα βόρεια βασίλεια και ήταν η κατάλληλη στιγμή να συμβουλευτούν το μαντείο των Δελφών.
  Οι αρχαίοι πρόγονοι δείχνουν ως ετήσιο δείκτη την ηλιακή άνοδο του Αστερισμού του Δελφινιου (Ιαν-Φεβ).
  Εξ΄αιτίας των ψηλών βράχων, (Φαιδριάδες Πέτρες) γύρω από το ιερό του Απόλλωνος, ο αστερισμός εμφανίζεται στον ουράνιο θόλο των Δελφών ένα μήνα αργότερα, την 7η Βυσίου, Δελφικού μήνα (Φεβρουάριο), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επισκέπτες προσκυνητές του Μαντείου το χρόνο για το ταξίδι τους στο ιερό Μαντείο.