Εβδόμη Ισταμένου Ελαφηβολιώνος

Από την δύση του ηλίου της 20ης Μαρτίου έως την δύση του ηλίου της 21ης Μαρτίου

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

  •  ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
    ΙΕΡΟΝ ΗΜΑΡ 

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τα συμβολικά γενέθλια του θεού Απόλλωνος και είναι επίσημη μηνιαία οικιακή αττική εορτή.
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ ἑβδόμη Ἀπόλλωνι……εκάστου γαρ μηνός η νουμηνία και η εβδόμη αφιέρωτο τω Απολλώνι.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 1126-27
Τα συμβολικά γενέθλια του θεού εορτάζονται κάθε μήνα και οι εορτασμοί είναι πολυάριθμοι σε όλες τις ελληνικές πόλεις .
Και τη σημερινή ημέρα οι Αθηναίες έψηναν αρτίδια πόπανα στο σχήμα της ημισελήνου, τις Σελήνες, για κάθε έκτη στη σειρά έπλαθαν και μιά εβδόμη που την ονόμαζαν :
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
― δὲ καὶ ταῖς ἑβδομάσι προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανῶν
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 16.10