Εβδόμη Ισταμένου Ανθεστηριώνος

Ιερή Απόλλωνος

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
    (μηνιαία επίσημη εορτή για τα συμβολικά γενέθλια του θεού)
  • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ ΜΑΝΤΕΙΟ
  • ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  ΣΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
  • ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ «ΑΙΓΛΗ» ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ – ΔΕΛΦΟΙ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
  • ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΜΒΡΙΑΣ
  • ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΡΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τα συμβολικά γενέθλια του θεού Απόλλωνος και είναι επίσημη μηνιαία αττική εορτή.
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ ἑβδόμη Ἀπόλλωνι……εκάστου γαρ μηνός η νουμηνία και η εβδόμη αφιέρωτο τω Απολλώνι.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 1126-27
Τα συμβολικά γενέθλια του θεού εορτάζονται κάθε μήνα και οι εορτασμοί είναι πολυάριθμοι σε όλες τις ελληνικές πόλεις .
Και τη σημερινή ημέρα οι Αθηναίες έψηναν αρτίδια πόπανα στο σχήμα της ημισελήνου, τις Σελήνες, για κάθε έκτη στη σειρά έπλαθαν και μιά εβδόμη που την ονόμαζαν :
― βοῦς ἕβδομος,κατὰ μίμησιν πρωτοφύους σελήνης.
(ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 575.1165.4
― Ἕβδομος Βοῦς
ΗΣΥΧΙΟΣ
― δὲ καὶ ταῖς ἑβδομάσι προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανῶν
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 16.10

Σήμερα το Μαντείο των Δελφών ανοίγει τις πύλες του για τους Χρησμούς που δίδονται από τον Απόλλωνα για τους λατρευτές.

Αυτή η ημέρα συνδέεται με την Επιφάνεια του Απόλλωνος και την Επιστροφή του στο Μαντείο των Δελφών, καθώς και την έξοδο από την Λάρνακα του Δευκαλίωνα και της Πύρρας μετα την καταστροφική Επομβρία.
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο και το ημερολόγιο των Δελφών την 7η Βυσίου (Ανθεστηριώνος), οι ιερείς του Μαντείου που καλούνται «Όσιοι» και προέρχονται από την γενεαλογική γενιά του Δευκαλίωνα, πραγματοποιούν την ιερή τελετή που επίσης ήταν και η πρώτη ιεροπραξία του Δευκαλίωνα και της Πύρρας κατά την έξοδο τους από την Λάρνακα μετά την καταστροφική Επομβρία. Οι ιερείς περιρραίνουν τους εαυτούς τους με καθάριο ύδωρ, όπως ακριβώς έπραξε ο Δευκαλίων και η Πύρρα όταν βγήκαν από την Λάρνακά τους.
Στην συνέχεια κατευθύνονται στον ναό και τον βωμό του Απόλλωνα και πραγματοποιούν τις καθιερωμένες θυσίες της Επιφάνειας του θεού και κατόπιν ανοίγουν τις πύλες του Μαντείου για τους χρησμούς στους λατρευτές.
Έτσι, στην Αθήνα, η Επομβρία έληξε την πρώτη μέρα, στους Δελφούς έληξε την έβδομη ημέρα, του πρώτου μήνα της Άνοιξης. Αυτές είναι ισοδύναμες ημερομηνίες. Στο σεληνιακό ημερολόγιο, μπορεί, η νέα σελήνη ή η Διχομηνία (το μέσον), να επιλεγεί ως το πρώτο σημείο πάνω στο οποίο όλοι οι παρατηρητές του ημερολογίου μπορούν να συμφωνήσουν. Η σελήνη του Βυσίου ή του Ανθεστηριώνα ανακοινώνει το τέλος των χειμερινών βροχών και την έναρξη της φωτεινότητας του ουρανού, δηλαδή της Επιφάνειας του Απόλλωνος, που καποτε στα αρχέγονα χρόνια σηματοδότησε το τέλος της Επομβρίας του Δευκαλίωνος.
Στους Δελφούς το τελετουργικό που οι ιερείς «Όσιοι» θα τελέσουν σήμερα ονομάζεται «Αίγλη», δηλαδή την Ουράνια Λάμψη που θα πραγματοποιείται από σήμερα και για τους επόμενους εννέα μήνες από τον Απόλλωνα.

Περί των Οσίων του Μαντείου :Ευριπίδης Ιων 94-101
Περί του περιρραντηρίου του Δευκαλίωνος : Οβ. Μετ. 1.371
Περί της Επιφανείας του Απόλλωνος, την 7η Βυσίου, τους απόγονους Όσιους του Δευκαλίωνα : Πλούτ. Ηθ. 9.292
Περί των Οσίων ιερέων απογόνων του Δευκαλίωνα :Καλλισθένης FGrH124F49
Περί Επιφάνειας τελετής Αίγλης του Απόλλωνος :Αναξανδρίδας 404 Απόσπ. f3