Εβδόμη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η Επιγραφή IG I² 304 Β, ΣΕΙΡΕΣ 83-85 καταγραγράφει οικονομικές συναλλαγές από τους Ταμίες της Αθηνάς την σημερινή ημέρα κατά το έτος -407/7
Η Επιγραφή IG II² 1492, ΣΕΙΡΕΣ 112-114 καταγράφει οικονομικές συναλλαγές την σημερινή ημέρα κατά το έτος -306/5.