Εβδόμη Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Καμμία καταγραφή την σημερινή ημέρα.

Στους αττικούς δήμους εορτάζονται τα Διονύσια εν αγροίς.