Εβδόμη Φθίνοντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δεν σώζεται κάποια αναφορά στο Αττικό ημερολόγιο σε κάποια θεότητα ή σε κάποιες ηρωϊκές μορφές.