Εβδόμη Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

O Δημοσθένης μας παρέχει το μοναδικό στοιχείο για την σημερινή ημέρα:
― εβδόμη γαρ φθίνοντος Μεταγειτνιώνος μηνός επί Μόλωνος άρχοντος, εκκλησίας γενομένης και εισαγγελθέντων υμίν πολλών και μεγάλων πραγμάτων, εψηφίσασθε τας ναύς καθέλκειν τους τριηράρχους.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50.4
Ο Μόλων ήταν στην πραγματικότητα ο Άρχοντας το -362, και έτσι το στοιχείο αυτό του ΨευδοΔημοσθένη έχει κάποια βάση. Γι αυτό το λόγο η σημερινή ημέρα καθιερώνεται ως ημέρα συνελεύσεως της Εκκλησίας.
Βρισκόμαστε στην ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 34, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.74, ΚΥΚΛΟΣ 4.14, ΕΤΟΣ -362,-361,
στην 24η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΔΑ,
δηλαδή την 13η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Είναι η περίοδος όπου τα Αθηναϊκά πλοία με το καλαμπόκι επιστρέφουν από τον Πόντο. Τα πλοία αυτά αναχωρούσαν πάντα πριν την ηλιακή ανατολή του Αρκτούρου (Σεπ. 16) επομένως η συνέλευση της Εκκλησίας φαίνεται να επείγει για την ανάθεση εξόδων του ταξιδιού των Τριηράρχων.
Τα πλοία αυτά έπρεπε να φτάσουν στον Πειραιά στο τέλος του Μεταγειτνιώνος με αρχές του Βοηδρομιώνος.

Close Menu