Εβδόμη Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

O Δημοσθένης μας παρέχει το μοναδικό στοιχείο για την σημερινή ημέρα:
― εβδόμη γαρ φθίνοντος Μεταγειτνιώνος μηνός επί Μόλωνος άρχοντος, εκκλησίας γενομένης και εισαγγελθέντων υμίν πολλών και μεγάλων πραγμάτων, εψηφίσασθε τας ναύς καθέλκειν τους τριηράρχους.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50.4
Ο Μόλων ήταν στην πραγματικότητα ο Άρχοντας το -362, και έτσι το στοιχείο αυτό του ΨευδοΔημοσθένη έχει κάποια βάση. Γι αυτό το λόγο η σημερινή ημέρα καθιερώνεται ως ημέρα συνελεύσεως της Εκκλησίας.
Βρισκόμαστε στην ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 34, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.74, ΚΥΚΛΟΣ 4.14, ΕΤΟΣ -362,-361,
στην 24η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΔΑ,
δηλαδή την 13η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Είναι η περίοδος όπου τα Αθηναϊκά πλοία με το καλαμπόκι επιστρέφουν από τον Πόντο. Τα πλοία αυτά αναχωρούσαν πάντα πριν την ηλιακή ανατολή του Αρκτούρου (Σεπ. 16) επομένως η συνέλευση της Εκκλησίας φαίνεται να επείγει για την ανάθεση εξόδων του ταξιδιού των Τριηράρχων.
Τα πλοία αυτά έπρεπε να φτάσουν στον Πειραιά στο τέλος του Μεταγειτνιώνος με αρχές του Βοηδρομιώνος.