Εβδόμη Φθίνοντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Καμμία καταγραφή για την σημερινή ημέρα