Εβδόμη Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

― ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ