Εβδόμη Φθίνοντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
  • Β΄ ΗΜΕΡΑ
  • ΑΘΛΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ. Αγώνας δρόμου ενός σταδίου, απου αντιστοιχεί προς την απόσταση των 192 μέτρων. Ο νικητής ονομάζεται σταδιοδρόμος.
Ο δρόμος γενικά, είναι από τα αρχαιότερα και πιο ευνοούμενα αγωνίσματα της αρχαιότητος, τιμούνταν δε και θεωρούνταν πολύτιμη ικανότητα τόσο σαν ειρηνική αθλητική παιδεία, όσο και σαν πολεμικό προσόν, γιατί συντελεί στη διατήρηση των ωραίων γραμμών του σώματος αλλά διευκολύνει την έγκαιρη παρουσία των πολεμιστών όπου τους καλέσει η ανάγκη.
ΔΙΑΥΛΟΣ. Δίαυλος λέγεται ο δρόμος ταχύτητος, μήκους δύο σταδίων ή δύο αυλών, 384 μέτρα.
Λέγεται διπλός γιατί ο δρομέας ξεκινά από την αφετηρία και φτάνει στο σημείο κάμψης και ύστερα επιστρέφει στην αφετηρία, η οποία γίνεται και τέρμα.
Ο δρόμος αυτός προήλθε από τη συνήθεια των δρομέων να τρέχουν για την υποδοχή των επισήμων και επιστρέφοντες να αναγγέλουν, σε αυτούς που ήταν στο στάδιο, την αφιξή των. Αυτή η καατηγορία δρομέων ονομάζεται διαυλοδρόμοι.
ΔΟΛΙΧΟΣ. Ο δόλιχος δρόμος, είναι δρόμος αντοχής, που γίνεται στο στάδιο και ισοδυναμεί περιπου με τον δρόμο των 5 χιλιομέτρων σήμερα. Ο δόλιχος δρόμος ή απλώς δόλιχος ωφείλει την αρχή του στο θεσμό των αγγελιοφόρων των ελληνικών πόλεων, που μπορούσαν να τρέχουν όλη την ημέρα για να φέρουν αγγελίες σπουδαίων γεγονότων.
Ο νικητής ονομάζεται δολιχοδρόμος.
ΠΑΛΗ.
ΠΥΓΜΗ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ. Σύνθετο αγώνισμα από πάλη και πυγμή.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ.
ΔΙΑΥΛΟΣ.
ΔΟΛΙΧΟΣ.
ΠΕΝΤΑΘΛΟ. Σύνθετο αγώνισμα από πέντε διαφορετικά αγωνίσματα :
ΑΛΜΑ.
ΔΡΟΜΟΣ.
ΑΚΟΝΤΙΟ. Ο ακοντισμός σαν αθλητική άσκηση και αγώνισμα συνίστατο στη ρίψη του ακοντίου για την επιτυχία μήκους και τη βολή ορισμένου στόχου.
ΔΙΣΚΟΣ.
ΠΑΛΗ.
Το πένταθλο θεωρείται το ωραιότερο από όλα τα αγωνίσματα και οι αγωνιζόμενοι σ΄αυτό ονομάζονται πένταθλοι.
Το πένταθλο συνοδεύεται από αύλημα, μουσική από αυλό.
ΠΑΛΗ.
ΠΥΓΜΗ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ.
Οι αθλητικοί αγώνες διεξάγονταν αρχικά στο χώρο της Αγοράς, προτού μεταφερθούν, γύρω στο -330, στο στάδιο που έχτισε ο Λυκούργος στην περιοχή του Ιλισού. Στο βόρειο τμήμα της Αγοράς έχει ανακαλυφθεί η θεμελίωση ενός σημείου εκκίνησης, με θέσεις για 10 δρομείς, που έτρεχαν κατά μήκος της Παναθηναϊκής Οδού (που για αυτό το λόγο αποκαλούνταν επίσης και δρόμος). Εκατέρωθεν της οδού έστηναν οι νικητές (φυλές ή άτομα) αναθήματα που μνημόνευαν τις νίκες τους στα Παναθήναια (ακόμη και αν τα αγωνίσματα λάμβαναν χώρα στο Στάδιο, το Ωδείο ή τον Ιππόδρομο, δηλαδή εκτός Αγοράς).
Περιλάμβαναν τα εξής αγωνίσματα: το στάδιο (αγώνα δρόμου), το πένταθλο (δίσκος, ακόντιο, άλμα, δρόμος, πάλη), την πάλη, την πυγμαχία και το παγκράτιο. Υπήρχαν τρεις ηλικιακές κατηγορίες: αγόρια, αγένειοι νέοι, άνδρες. Επίσης, πιθανόν από τον -4ο αι. να υπήρχε και ο δρόμος των οπλιτών.