Εβδόμη Φθίνοντος Ανθεστηριώνος

Μυστήρια εν Άγραις

Δεκάς Γ

24. Εικοστή τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΚΔ΄ (24η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΔ΄. Ἡ εἰκοστή τετάρτη, ἡ ἑβδόμη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τετάρτη

Γεγονότα

  • MΥΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΓΡΑΙΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι η Ε΄ των Μυστηρίων εν Άγραις.