Ένη και Νέα – Τριάκας Σκιροφοριώνος

Θυσία υπέρ Διός Σωτήρος, Εξιτηρία Ενιαυτού, Παστείλη, Δείπνα Εκάτης, Νεκύσια

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

 • ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
 • ΕΞΙΤΗΡΙΑ
 • ΠΑΣΤΕΙΛΗ
 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
 • ΝΕΚΥΣΙΑ
 • ΔΕΙΠΝΑ ΕΚΑΤΗΣ
 • ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΤΕΛΕΥΤΗ ΠΕΛΟΠΙΔΑ
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ (-322)
 • …………………………………………………………………..
  ― ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥ
  ― ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  ― ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΙΣΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
  ― ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ
  …………………………………………………………………..


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Με τη σημερινή ημέρα κλείνει το εορταστικό και πολιτικό έτος, είναι η τελευταία ημέρα του Αθηναϊκού έτους και πραγματοποιείται θυσία και τελετή για την περάτωση του ενιαυτού στον Δία Σωτήρα .
Μετά την πρωϊνή θυσία και την περάτωση της τελετής ακόλουθούσαν οι συνελεύσεις της εκκλησίας σύμφωνα με τον Λυσία:
ΛΥΣΙΑΣ 26.6-8

 • ἡμέρα μόνη λοιπὴ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστιν, ἐν δὲ ταύτῃ τῷ Διὶ τῷ σωτῆρι θυσία γίγνεται….ἔστι δ᾽ ὑμῖν οὐ τοῦτο μόνον σκεπτέον, ἀλλὰ καὶ πότερον εὐσεβέστερον τὸν βασιλέα καὶ τοὺς συνάρχοντας τὰ ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ἄρξειν ἱερὰ θῦσαι, ὡς καὶ πρότερον ἤδη γεγένηται, ἢ καὶ τοῦτον, ὃν οὐδὲ καθαρὸν εἶναι τὰς χεῖρας οἱ εἰδότες μεμαρτυρήκασι, καὶ πότερον ὑμεῖς ὠμόσατε εἰς τὴν ἀρχὴν ἀδοκίμαστον καταστήσειν, ἢ δοκιμάσαντες τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς στεφανώσειν. ταῦτα γὰρ σκοπεῖσθε: κἀκεῖνο δ᾽1 ἐνθυμεῖσθε.
  Σύμφωνα με τον Λυσία 26.6, μια θυσία τελούνταν στον Δία Σωτήρα την τελευταία ημέρα του έτους:
  · η γαρ αύριον ημέρα μόνη λοιπή του ενιαυτού εστιν, εν δε ταύτη τω Δϊί τω σωτήρι θυσία γίγνεται.
  Αυτή η θυσία δεν πρέπει να σχετίζεται με τα Δϊισωτήρια, τα οποία εορτάζονταν κοντά στο τέλος του έτους:
  IG II² 1496, ΣΕΙΡΕΣ 117-121.
  ― ἐγ Βενδιδέων παρὰ ἱεροποιῶν ∶ ·
  ἐκ τῆς θυσίας τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι
  παρὰ βοωνῶν ∶ΧΧΠΗΔΙΙΙ·
  ἐκ ․․․․ων παρὰ βοώνου ∶Η —·
  ἐκ ․․․․․․․ων παρὰ ἱεροποιῶν
  Η επιγραφή δεικνύει ότι τουλάχιστον δύο άλλες δημόσιες εορτές πραγματοποιούνταν μεταξύ των Δϊσωτηρίων και του τέλους του έτους, και έτσι τα Δϊισωτήρια θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν την 30η του Σκιρροφοριώνος.
  Η τελευταία ημέρα του μηνός Σκιρροφοριώνος είναι και η τελευταία του Αθηναϊκού έτους, και ονομάζεται Εξιτηρία.
  ΗΣΥΧΙΟΣ
 • Εξιτηρία’ ημέρα εν ή τας αρχάς απετίθεντο Αθήνησι.
  Επίσης ονομάζεται και Παστείλη.
  ΜΕΓΑ ΕΤΥΜ.
  -Παστείλη’ σημαίνει την τελευταίαν ημέραν του ενιαυτού…εν ή τελειούται πάντα τα του ενιαυτού.
  ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡ.4.199.24
 • Παστείλη’ η τελευταία ημέρα του ενιαυτού.
  ΣΟΥΪΔΑ ΛΕΞΙΚΟ
 • Παστείλη’ η εσχάτη ημέρα του ενιαυτού

Εισαγωγή και Ορκομωσία των νέων Δικαστών, πριν την Νέα Νουμηνία του Εκατομβαιώνος, μετά το θερινό Ηλιοτρόπιο (ηλιοστάσιο), πιο συγκεκριμένα, την ημέρα που προηγείται της Πρωτοχρονιάς (Νομ. 6.767 γ:
― ἐπειδὰν μέλλῃ νέος ἐνιαυτὸς μετὰ θερινὰς τροπὰς τῷ ἐπιόντι μηνὶ γίγνεσθαι, ταύτης τῆς ἡμέρας τῇ πρόσθεν πάντας χρὴ τοὺς ἄρχοντας συνελθεῖν εἰς ἓν ἱερὸν καὶ τὸν θεὸν ὀμόσαντας οἷον ἀπάρξασθαι πάσης ἀρχῆς ἕνα δικαστήν, ὃς ἂν ἐν ἀρχῇ ἑκάστῃ ἄριστός τε εἶναι δόξῃ καὶ ἄριστ᾿ ἂν καὶ ὁσιώτατα τὰς δίκας τοῖς πολίταις αὐτῷ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν φαίνηται διακρίνειν ΑΠΟΔΟΣΗ: την παραμονή της ημερας που αρχίζει ο καινούργιος χρόνος, ένα μήνα μετά το θερινό ηλιοστάσιο , κι αφου συγκεντρωθούν σε ένα ιερό, κι αφού ορκισθούν στο θεό, θα διαλέξουν σεν είδος απαρχής, για να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την έκφραση, από κάθε αρχή ένα δικαστή, που θεωρείται ότι ασκεί την εξουσία του με άριστο τρόπο, και που θα φανεί ότι συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να αποδώσει, κατά τον αρχόμενο χρόνο την δικαιοσύνη στους συμπολίτες του όσο το δυνατόπιο συμφωνα με το ανθρώπινο και τον θεϊκό).

ΤΕΛΕΥΤΗ ΠΕΛΟΠΙΔΑ
Τη σημερινή ημέρα πεθαίνει ο Πελοπίδας -364, μια μέρα μετά την έκλειψη του ηλίου, [ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ , ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 31-35] και συνέβει όταν ετοιμαζόταν για την εκστρατεία του στην Θεσσαλία, στην Τριακοστή Βοιωταρχία [ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚ 15.81]
Ο Πελοπίδας (-410,-364) είναι Θηβαίος στρατηγός, πολιτικός και διοικητής του Ιερού Λόχου. Μαζί με τον συμπολίτη και φίλο του Επαμεινώνδα κατέστησαν τη Θήβα ως μια ισχυρή δύναμη, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιβολή της Θηβαϊκής ηγεμονίας στον ελλαδικό χώρο.
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΗΡΩΑΣ :
― μάλιστα δ’ αὐτὸν καὶ παρεκάλει τὸ τῆς πράξεως κάλλος,
ἐπιθυμοῦντα καὶ φιλοτιμούμενον, ἐν οἷς χρόνοις Λακεδαιμόνιοι
Διονυσίῳ τῷ Σικελίας τυράννῳ στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστὰς ἔπεμπον, Ἀθηναῖοι δὲ μισθοδότην Ἀλέξανδρον εἶχον καὶ χαλκοῦν ἵστασαν ὡς εὐεργέτην, τότε τοῖς Ἕλλησιν ἐπιδεῖξαι Θηβαίους μόνους ὑπὲρ τῶν τυραννουμένων στρατευομένους καὶ καταλύοντας ἐν τοῖς Ἕλλησι τὰς παρανόμους καὶ βιαίους δυναστείας.[ΠΛΟΥΤ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 5-35]
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
Τη σημερινή ημέρα επιστρέφει ο Δημοσθένης από την εξορία -322, στην ημέρα της θυσίας του Διός σωτήρος, στην τελευταία ημέρα του επίσημου Αθηναϊκού έτους:
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 26

ὁ δὲ Δημοσθένης ὁμόσε χωρῶν εἰσήνεγκε ψήφισμα τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἐξετάσαι τὸ πρᾶγμα καὶ τοὺς ἐκείνῃ δόξαντας ἀδικεῖν δοῦναι δίκην. ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς ἐκείνου καταψηφισαμένης, εἰσῆλθε μὲν [p. 64] εἰς τὸ δικαστήριον, ὀφλὼν δὲ πεντήκοντα ταλάντων δίκην καὶ παραδοθεὶς εἰς τὸ δεσμωτήριον, αἰσχύνῃ τῆς αἰτίας φησὶ1 καὶ δι᾽ ἀσθένειαν τοῦ σώματος οὐ δυναμένου φέρειν τὸν εἱργμὸν ἀποδρᾶναι τοὺς μὲν λαθόντα, τῶν δὲ λαθεῖν ἐξουσίαν δόντων. λέγεται γοῦν ὡς οὐ μακρὰν τοῦ ἄστεος φεύγων αἴσθοιτό τινας τῶν διαφόρων αὐτῷ πολιτῶν ἐπιδιώκοντας, καὶ βούλοιτο μὲν αὑτὸν ἀποκρύπτειν, ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι φθεγξάμενοι τοὔνομα καὶ προσελθόντες ἐγγὺς ἐδέοντο λαβεῖν ἐφόδια παρ᾽ αὐτῶν, ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο κομίζοντες ἀργύριον οἴκοθεν καὶ τούτου χάριν ἐπιδιώξαντες αὐτόν, ἅμα δὲ θαρρεῖν παρεκάλουν καὶ μὴ φέρειν ἀνιαρῶς τὸ συμβεβηκός, ἔτι μᾶλλον ἀνακλαύσασθαι τὸν Δημοσθένην καὶ εἰπεῖν ‘πῶς δ᾽ οὐ μέλλω φέρειν βαρέως ἀπολειπὼν πόλιν ἐχθροὺς τοιούτους ἔχουσαν οἵους ἐν ἑτέρᾳ, φίλους εὑρεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν;’ ἤνεγκε δὲ τὴν φυγὴν μαλακῶς, ἐν Αἰγίνῃ καὶ Τροιζῆνι καθεζόμενος τὰ πολλὰ καὶ πρὸς τὴν Ἀττικὴν ἀποβλέπων δεδακρυμένος, ὥστε φωνὰς οὐκ εὐγνώμονας οὐδ᾽ ὁμολογούσας τοῖς ἐν τῇ πολιτείᾳ νεανιεύμασιν ἀπομνημονεύεσθαι. λέγεται γὰρ ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπαλλαττόμενος καὶ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰπεῖν ‘ὦ δέσποινα Πολιάς, τί δὴ τρισὶ τοῖς χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις, γλαυκὶ καὶ δράκοντι καὶ
δήμῳ;’ τοὺς δὲ προσιόντας αὐτῷ καὶ συνδιατρίβοντας νεανίσκους ἀπέτρέπε τῆς πολιτείας λέγων ὡς εἰ, δυεῖν προκειμένων ὁδῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς, τῆς μὲν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, τῆς δ᾽ ἄντικρυς εἰς τὸν ὄλεθρον, ἐτύγχανε προειδὼς τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακά, φόβους καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγῶνας, ἐπὶ ταύτην ἂν ὁρμήσαι τὴν εὐθὺ τοῦ θανάτου τείνουσαν.
Βωμός του Διός σωτήρος βρισκόταν και στον Πειραιά:
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ.ΒΙΟΙ ΔΕΚΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ 8.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

κοσμῆσαι αὐτὸν τὸν βωμὸν τοῦ σωτῆρος Διὸς ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀφεῖσθαι
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΠΛΟΥΤΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1176

του σωτήρος: Εν άστει Δία σωτήρα τιμώσιν, ένθα και σωτήρος Διός εστίν ιερόν’ τον αυτόν δε ένιοι ελευθέριον φασιν.
Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται δέκα συνελεύσεις της Εκκλησίας και την καθιερώνουν ώς επίσημη ημέρα συνελεύσεων της εκκλησίας:
IG II² 415 -330
-Σκιροφοριῶνος ἕνηι καὶ νέαι, τετάρτ-
ει καὶ τριακοστῆι τῆς πρυτανείας· τῶ-
ν προέδρων ἐπεψήφιζεν Δημήτριος Ἐρ-
χιεύς· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμω-
ιερώνυμος Οἰκωφέλους Ῥαμνούσιος
IG II² 486 -304
-Σκιροφοριῶνος ἕνηι καὶ νέαι, προτέραι, ἐν-
άτει καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλη-
σία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Εὐχθόνιος
Ἐπιμηδείδου Κυδαθη̣ναιεὺς καὶ συμπρόε-
δροι·
ΕΣΠΕΡΙΑ 1938 σελ.297 απ.22 σειρ. 3-8

επί Φερεκλέους άρχοντος επί της Αιαντίδος
δωδεκάτης πρυτανείας ήι Ε-
πιχαρίνος Δημοχάρους Γάργηττιος
εγραμμάτευεν’ Σκιροφοριώνος ένει
και νέαι προτέραι, ενάτηι και εικοστήι
της πρυτανείας εκκλησία.
IG II² 495 -303
-ἐπὶ Λ̣εωστράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰ-
αντίδος δωδεκάτης πρυτανείας, ἧι Δ-
ιόφα̣ντος Διονυσοδώρου Φηγούσιος
ἐγραμμάτευε· Σκιροφοριῶνος ἕνηι κ-
αὶ νέαι προτέραι, μιᾶι καὶ τριακοστ-
ῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προ-
έδρων ἐπεψήφιζεν
επίσης IG II² 496 και IG II² 497
IG II² 659 -287
-ἐπὶ ἱερείας Ἡγησιπύλης.
ἐπ’ Εὐθίου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς
Αἰαντίδος δωδεκάτης πρυ-
τανείας ἧι Ναυσιμένης
Ναυσικύδου Χολαργεὺς
ἐγραμμάτευεν· Σκιροφοριῶ-
νος ἕνηι καὶ νέαι·
IG II² 685 -268
-ἐπὶ Φιλοκράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Δημ-
ητριάδος δωδεκάτης πρυτανείας, ἧι Ἡ-
ήσιππος Ἀριστομάχου Μελιτεὺς ἐγρ-
αμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος ἕνει καὶ ν-
έαι, δευτέραι καὶ τριακοστεῖ τῆς πρυ-
τανείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπεψ-
ήφιζεν Ἄρκετος Καλλιστράτου Μαραθ-
ώνιος καὶ συνπρόεδροι·
ΕΣΠΕΡΙΑ 1933 σελ.156-158 αρ.5 σειρ.1-4 -275
-επί Ολβίου άρχοντος επί της Λεωντίδος
δωδεκάτης πρυτανείας ήι Κυδίας Τιμωνίδου Ευωνυμεύς
εγραμμάτευεν Σκιροφοριώνος ένει και νέαι, ενάτει και εικοστεί της πρυτανείας εκκλησία.
ΜΕΡΡΙΤ. ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ σελ.192-194 σειρ.1-5 -271
-επί Πυθαράτου άρχοντος επί της Οινείδος δωδεκάτης
πρυτανείας ‘ηι Ισήγορος Ισοκράτου Κεφαλήθεν εγραμμάτευεν Σκιροφοριώνος ένει και νέαι προτέραι , μιάι και τριακοστεί της πρυτανείας εκκλησία.
IG II² 916 -192
-ἐπὶ ․․․ ἄρχοντος τοῦ μετὰ Φαναρχίδην ἐπὶ τῆς
Π․․․ίδος δωδεκάτης πρυτανείας, ἧι Προκλῆς Περι-
․․․․․․ ἐγραμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος ἕνει καὶ νέ-
αι, τριακοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκ]κλησία ἐν τῶι θεάτρωι·
ΕΣΠΕΡΙΑ 1934 σελ.18-21 αρ.18 σειρ.2-7

επί Ευνίκου άρχοντος επί της Ατταλίδος
δωδεκάτης πρυτανείας ήι Ιερώνυμος Βοήθου Κηφισιεύς εγραμμάτευεν
Σκιροφοριώνος ένει και νέαι, ενάτει και εικοστεί της πρυτανείας εκκλησία εμ Πειραιεί.
IG II² 945 -168
θεοί.
ἐπὶ Ξενοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδος δωδεκάτης πρυτα-
νείας, ἧι Σθενέδημος Ἀσκ<λ>ηπιάδου Τειθράσιος ἐγραμμάτευεν·
Σκιροφοριῶνος ἕνει καὶ νέαι, μιᾶι καὶ τριακοστεῖ τῆς πρυτανείας·
ἐκκλησία σύγκλητος ἐν τῷ θεάτρωι
Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Εκάτης για όλους τους μήνες:
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.126,127,139
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
ΠΑΡΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚ. 905
― Τὰς ἐν Ἅιδου τριακάδας: τιμᾶται ἡ τριακὰς ἐν Ἅιδου διὰ τὴν Ἑκάτην μυστικώτερον. . . ὅθεν καὶ ἀφιδρυμένη Ἑκάτη πρὸς ταῖς τριόδοις ἐστὶ, καὶ τὰ νεκύσια τῇ τριακάδι ἄγεται.
Ὁ Ἀπολλόδωρος, ὅπως καταγράφεται στὸν Ἀθηναίο 7.325Α (Ἀποσπ.Ἑλλην.Ἱστ.244F 109) δηλώνει τὰ δεῖπνα προσφέρονταν πρὸς τιμὴν τῆς Ἑκάτης τὴν τριακοστὴ ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς :
― τῆ δὲ Ἑκάτῃ ἀποδίδονται ἡ τρίγλη διὰ τῆς ὀνομασίας κοινότοιτα• τριοδῖτις γὰρ καὶ τρίγληνος, καὶ ταῖς τριακάσι δ’αὐτῆ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.325Α
Αὐτὸ τὸ ἔθιμο διευκρινίζεται μὲ μεγαλύτερη λεπτομέρια ἀπὸ τὸν σχολιαστὴ τοῦ Ἀριστοφάνους στὸν Πλοῦτο :
― κατὰ δὲ νουμηνίαν (ΑΥΡΙΟ) οἱ πλούσιοι ἔπεμπο δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσία τῆ Ἑκάτῃ ἐν τοῖς τριόδοις:οἱ δὲ πένητες ἥρχοντο πεινῶντες, καὶ ἤσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.
ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ στ.594
Ὁ σχολιαστὴς κατὰ πάσα πιθανότητα ἀκολουθεῖ αὐστηρῶς τὴν τήρηση τοῦ ἡμερολογίου ὅπου ἡ ἡμέρα ἄρχιζε κατὰ τὸ ἡλιοβασίλεμα,κατὰ τὴ ὁποία πραγματοποιοῦνταν οἱ προσφορὲς , ποὺ γενικῶς ἄρχιζαν τὸ ἀπόγευμα τῆς 30ης καὶ ἵσως τὴ συνδέει μὲ τὴ νουμηνία.
Δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι αὐτὰ τὰ ἰδιωτικὰ δεῖπνα για τὴν Ἑκάτη ἦταν ἐπίσημοι ἑορτασμοί ἤ δημόσια ἑορτὴ τῆς πολιτεῖας τῶν Ἀθηναίων.

…………………………………………………………………..
― ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥ
― ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
― ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΙΣΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
― ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ
…………………………………………………………………..

Τη σημερινή ημέρα ο γεωμέτρης ΜΕΤΩΝ ανεβαίνει στην Πνύκα και υπολογίζει τον Μετωνικό κύκλο με το Ηλιοτρόπιο του σύμφωνα με τη θερινή τροπή του ηλίου και ολοκληρώνει τον διαχωρισμό στο φυσικό έτος σε τέσσερεις άνισες εποχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΦΗΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 998
Μέτων , άριστος αστρονόμος και γεωμέτρης, τούτου εστίν ο ενιαυτός ο λεγόμενος Μέτωνος, φησί δε Καλλίστρατος εν Κολωνώ ανάθημα τι είναι αυτού αστρολογικόν….ο δε Φιλόχορος εν Κολωνώ μεν αυτόν ουδέν θείναι λέγει , επί Αψεύδους δε του προ Πυθοδόρου ηλιοτρόπιον εν τη νυν ούση εκκλησία προς τω τειχει τω εν τη Πνυκί.― Ως του θέρους ην ακμή

Ο ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
Ὑπολογισμός τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη.

― Τὸ ὅλον γὰρ τῆς γῆς μέγεθος κατὰ τὸν μέγιστον αὐτῆς περιμετρούμενον κύκλον μυριάδων μὲν κε΄καὶ ἔτι δισχίλιων σταδίων σύγγενυς δείκνυσιν Ἐρατοσθένης.
ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΕΥΣ . 3.3