Ένη και Νέα – Τριάκας Μουνιχιώνος

Νεκύσια, δείπνα Εκάτης

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

ΝΕΚΥΣΙΑ

ΔΕΙΠΝΑ ΕΚΑΤΗ

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.126,127,139
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.

Τη σημερινή ημέρα οι οικογένειες των Αθηναίων μνημόνευαν τους νεκρούς προγόνους τους.

Ὁ σχολιαστὴς κατὰ πάσα πιθανότητα ἀκολουθεῖ αὐστηρῶς τὴν τήρηση τοῦ ἡμερολογίου ὅπου ἡ ἡμέρα ἄρχιζε κατὰ τὸ ἡλιοβασίλεμα,κατὰ τὴ ὁποία πραγματοποιοῦνταν οἱ προσφορὲς , ποὺ γενικῶς ἄρχιζαν τὸ ἀπόγευμα τῆς 30ης καὶ ἵσως τὴ συνδέει μὲ τὴ νουμηνία.
Δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι αὐτὰ τὰ ἰδιωτικὰ δεῖπνα για τὴν Ἑκάτη ἦταν ἐπίσημοι ἑορτασμοί ἤ δημόσια ἑορτὴ τῆς πολιτεῖας τῶν Ἀθηναίων.

ΠΑΡΟΙΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 902
― Τὰς ἐν Ἅιδου τριακάδας: τιμᾶται ἡ τριακὰς ἐν Ἅιδου διὰ τὴν Ἑκάτην μυστικώτερον. . . ὅθεν καὶ ἀφιδρυμένη Ἑκάτη πρὸς ταῖς τριόδοις ἐστὶ, καὶ τὰ νεκύσια τῇ τριακάδι ἄγεται.

Τὸ δ΄ἔτος τῆς 121ης Ὀλυμπιάδος, πραγματοποιήθηκε συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου:

IG II2 649 3-15
― Ἐπὶ Ὀλυμπιοδώρου ἄρχοντος ἀναγραφέως δὲ Ἐπικούρου τοῦ Ἐπιτέλους Ῥαμνουσίου, ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος δεκάτης τῆς πρυτανείας• Μουνιχιῶνος ἕνηι καὶ νέαι, πρώτηι τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία

Ὁ Ἀπολλόδωρος, ὅπως καταγράφεται στὸν Ἀθηναίο 7.325Α (Ἀποσπ.Ἑλλην.Ἱστ.244F 109) δηλώνει τὰ δεῖπνα προσφέρονταν πρὸς τιμὴν τῆς Ἑκάτης τὴν τριακοστὴ ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς :

ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.325Α
― τῆ δὲ Ἑκάτῃ ἀποδίδονται ἡ τρίγλη διὰ τῆς ὀνομασίας κοινότοιτα• τριοδῖτις γὰρ καὶ τρίγληνος, καὶ ταῖς τριακάσι δ’αὐτῆ τὰ δεῖπνα φέρουσι.

Αὐτὸ τὸ ἔθιμο διευκρινίζεται μὲ μεγαλύτερη λεπτομέρια ἀπὸ τὸν σχολιαστὴ τοῦ Ἀριστοφάνους στὸν Πλοῦτο :

ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ στ.594
― κατὰ δὲ νουμηνίαν (ΑΥΡΙΟ) οἱ πλούσιοι ἔπεμπο δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσία τῆ Ἑκάτῃ ἐν τοῖς τριόδοις:οἱ δὲ πένητες ἥρχοντο πεινῶντες, καὶ ἤσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΥΝΙΧΙΩΝΟΣ
Κατὰ τὸ μῆνα Μουνιχιῶνα ἑορτάσαμε τὰ Δελφίνια πρὸς τιμὴν τῆς Σωτείρας Ἀρτέμιδος (Μουνιχιών 6), Τὰ Μουνίχια πρὸς τιμὴν τῆς Μουνιχίας Ἀρτέμιδος (Μουνιχιών 16) καὶ τὰ Ὀλυμπιεῖα πρὸς τιμὴν τοῦ Ὀλυμπείου Διὸς (Μουνιχιών 19). Ὅλες αὐτὲς ἦταν ἑορτὲς διάρκειας μιᾶς ἡμέρας καὶ ἀποδεδειγμένα χρονολογημένες, Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδώσουμε ἄλλες ἑορτὲς στὸν Μουνιχιῶνα.
Αὐριο στὴν δύση τοῦ ἡλίου υποδεχόμαστε τὸν Θαργηλιῶνα, τὸν 11ο μῆνα στὸ Ἀττικὸ Ἱερὸ Σεληνιακὸ Νυχθημερολόγιο.
ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ