Ένη και Νέα – Τριάκας Γαμηλιώνος

Ιερή Εκάτης, Νεκύσια

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

 

  • ΝΕΚΥΣΙΑ
  • ΕΚΑΤΗΣ ΔΕΙΠΝΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η τριακοστή, η Τριακάδα ή ένη και νέα είναι ιερή στην Εκάτη.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.126, 127.139
― και ταις τριακάσι δε αυτή τα δείπνα φέρουσι
Ο Απολλόδωρος, όπως περιγράφεται στον Αθηναίο 7.325Α, αναφέρει ότι σήμερα δίδονταν:
— δείπνα
προς τιμήν της θεάς Εκάτης την τριακοστή ημέρα του κάθε μηνός:
— τη δε Εκάτη αποδίδοται η τρίγλη διά της ονομασίας κοινότητα· τριοδίτις γαρ και τρίγληνος , και ταις τριακάσι δ’ αυτή τα δείπνα φέρουσι.
Αυτό το έθιμο περιγράφεται με περισσότερη ακρίβεια από τον σχολιαστή του Αριστοφάνους , Πλούτος στ. 594:
— κατὰ δὲ νουμηνίαν οἱ πλούσιοι ἕπεμπον δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσίαν τῆ Ἑκάτη ἐν ταῖς τριόδοις• οἱ δὲ πένητες ἤρχοντο πεινῶντες καὶ ἥσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.
Ο σχολιαστὴς προφανώς ακολουθούσε την πρακτική της αυστηρής καταμέτρησης του χρόνου, σύμφωνα με την οποία η ημέρα άρχιζε κατά το ηλιοβασίλεμα, και ως εκ τούτου η προσφορά που γίνονταν σε γενικές γραμμές το βράδυ της τριακοστής ημέρας θα μπορουσε να οριστεί και κατά την νουμηνίαν.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι αυτές οι ιδιωτικές βραδυνές προσφορές αποτελούσαν επίσημη αττικὴ εορτή.
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
(Ἀθηναῖος 7.126,127,139)
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓ. 905
― τας εν Αίδου τριακάδας τιμάται η τριακάς εν Άιδου δια την Εκάτην μυστικώτερον. . . όθεν και αφιδρυμένη Εκάτη προς ταις τριόδοις εστί , και τα νεκύσια τη τριακάδι άγεται.
Δύο συνελεύσεις εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1935, σε. 35-37, αρ. 5, σειρές 1-2, έτος -318/7:
― Επί Αρχίππου άροντοςεπί της …εβδόμης πρυτανείαςήι Θέρσιππος Ιπποθέρσους Αχαρνεύς εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος ένει και νέαι, ογδόηι της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εν Διονύσου.
IG II² 653, ΣΕΙΡΕΣ 1-5, ΕΤΟΣ -285/4:
― Επί Διοτίμου άροντος επί της Αντιγονίδος εβδόμης πρυτανείας ήι Λυσιστράτος Αριστομάχου Παιανιεύς εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος ένει και νέαι, ενάτηι και εικοστήι της πρυτανείας· εκκλησία.
Κοινή χρήση
Αποστολή ανάρτησης