Ένη και Νέα – Τριάκας Ελαφηβολιώνος

Νεκύσια, δείπνα Εκάτης

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

  • ΝΕΚΥΣΙΑ
  • ΕΚΑΤΗΣ ΔΕΙΠΝΑ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρεις συνέλευσεις της Εκκλησίας του δήμου, εδραιώνουν την σημερινή, την τελευταία ημέρα του Ελαφηβολιώνος μηνός, ως την ημέρα των συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου.
IG II² 354, ΣΕΙΡΕΣ 2-7, -328
― ἐπὶ Ευθυκρίτου ἄρχοντος· ιερείως δε Ανδρο
κλέους εκ Κεραμέων· επί της Αντιοχίδος ογδόης
πρυτανείας ήι Πυθόδηλος Πυθοδήλου
Αγνούσιος εγραμμάτευεν· ένηι και νείαι
προτέραι, εικοστήι της πρυτανείας· εκκλησία.


Ο αριθμός της πρυτανείας εδραιώνει τον μήνα Ελαφηβολιώνα σε ένα κανονικό έτος.
IG II² 336β, ΣΕΙΡΕΣ 5-7, -320
― Ελαφηβολιώνος ένει και νέαι, έκτει και
εικοστέι της πρυτανείας ήι….νεύς
εγραμμάτευεν· εκκλησία.
IG II² 662, ΣΕΙΡΕΣ 1-3, -286
― Επί Διοκλέους άρχοντος επί της Κεκροπίδος
ενάτης πρυτανείας· Ελαφηβολιώνος ένει και νέαι,
τριακοστέι της πρυτανείας· εκκλησία κυρία
Η τριακοστή, η Τριακάδα ή ένη και νέα είναι ιερή στην Εκάτη.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.126, 127.139
― και ταις τριακάσι δε αυτή τα δείπνα φέρουσι


Ο Απολλόδωρος, όπως περιγράφεται στον Αθηναίο 7.325Α, αναφέρει ότι σήμερα δίδονταν:
— δείπνα
προς τιμήν της θεάς Εκάτης την τριακοστή ημέρα του κάθε μηνός:
— τη δε Εκάτη αποδίδοται η τρίγλη διά της ονομασίας κοινότητα· τριοδίτις γαρ και τρίγληνος , και ταις τριακάσι δ’ αυτή τα δείπνα φέρουσι.
Αυτό το έθιμο περιγράφεται με περισσότερη ακρίβεια από τον σχολιαστή του Αριστοφάνους , Πλούτος στ. 594:
— κατὰ δὲ νουμηνίαν οἱ πλούσιοι ἕπεμπον δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσίαν τῆ Ἑκάτη ἐν ταῖς τριόδοις• οἱ δὲ πένητες ἤρχοντο πεινῶντες καὶ ἥσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.


Ο σχολιαστὴς προφανώς ακολουθούσε την πρακτική της αυστηρής καταμέτρησης του χρόνου, σύμφωνα με την οποία η ημέρα άρχιζε κατά το ηλιοβασίλεμα, και ως εκ τούτου η προσφορά που γίνονταν σε γενικές γραμμές το βράδυ της τριακοστής ημέρας θα μπορουσε να οριστεί και κατά την νουμηνίαν. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι αυτές οι ιδιωτικές βραδυνές προσφορές αποτελούσαν επίσημη αττικὴ εορτή.
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
(Ἀθηναῖος 7.126,127,139)


ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛOΓ. 905
― τας εν Αίδου τριακάδας τιμάται η τριακάς εν Άιδου δια την Εκάτην μυστικώτερον. . . όθεν και αφιδρυμένη Εκάτη προς ταις τριόδοις εστί , και τα νεκύσια τη τριακάδι άγεται.

Τα Νεκύσια τελούνται κάθε μήνα προς τιμήν της μνήμης των προγόνων μας και των ααγαπημένων μας προσώπων που δεν ζουν. Παραπάνω πληροφορίες για την επίσκεψη στον τάφο στο παρακάτω Μελέτημα: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ, ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΩΑ, ΤΑ ΕΝΑΓΙΣΜΑΤΑ, Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ, Η ΣΙΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΜΑΣ, Ο ΜΕΛΙΤΟΥΤΤΑΣ ΑΡΤΟΣ, ΟΙ ΥΓΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, Η ΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΪΑΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΜΑΣ