Ενάτη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

Δὲν καταγράφεται καμμία λατρευτικὴ ἱεροπραξία ἤ συνέλευση τῆς βουλῆς γιὰ τὴ σημερινή ἡμέρα .