Ενάτη Μεσούντος Ποσειδεώνος

Διονύσια εν Αγροίς, Μυρρινούς

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου, το έτος -146, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ ΑΡ. 1504, ΣΕΙΡΕΣ 50-52
― Επί Επικράτου άρχοντος επί της Λεωντίδος έκτης πρυτανείας, η Ξεν. . .
Συπαλήττιος εγραμμάτευεν· Ποσιδεώνος ενάτη επί
δέκα, ενάτη και δεκάτηι της πρυτα
νείας· εκκλησία εν τω θεάτρωι
Μία συνέλευση Διονυσιαστών στο δήμο του Μυρρινούντος, πραγματοποιήθηκε τη σημερινή ημέρα τον -4ο αιώνα.
IG II² 1183, ΣΕΙΡΕΣ 36-37
― τηι δε ενάτει επί δέκα του Ποσειδεώνος μηνός χρηματίζειν περί Διονυσίων
Η συνέλευση Διονυσιαστών πραγματοποιείται σήμερα μετά τα Διονύσια εν Αγροίς που εορτάζονται στο δήμο του Μυρρινούντος και σημαίνει ότι οι εορτασμοί σε εκείνο το δήμο μόλις είχαν λήξει.


Ωστόσο, τα Διονύσια εν Αγροίς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στους αττικούς δήμους και εορτάζονταν σε διαφορετικές ημέρες, είχαν διαφορετική διάρκεια σε κάθε αττικό δήμο. Ο εορτασμός περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσαρες ημέρες.


Ένα ιδιωτικό θυσιολόγιο ιδιωτικού θιάσου του +α΄αιώνος, καταγράφει μία προσφορά στους Ανέμους τη σημερινή ημέρα.
IG II² 1367, ΣΕΙΡΕΣ 18-20
― Ποσειδεώνος ιθ΄
Ανέμοις πόπανον χοινικιαίον ορθόν
φαλον δωδεκόμφαλον νηφάλιον