Ενάτη Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΥΠΕΡ ΗΡΩΪΝΩΝ (ΗΡΩΪΔΩΝ)
  • ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΧΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στο ιερό θυσιολόγιο του δήμου Έρχιας περιγράφεται θυσία στις Ηρωίδες τη σημερινή ημέρα:
ΣΤΗΛΗ Ε, σειρές 1-8
Μεταγειτνι
ώνος ενάτε
επί δέκα, Ηρ
ωϊναις, επί
Σχοίνωι Ερ
χιάσι, οις, ο
υ φορά, ιερέ
αι το δέρ:Δ