Ενάτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

 

  • ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΙΤΤΩΣΕΙΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ένα ιδιωτικό θυσιολόγιο του +πρώτου ή + του δεύτερου αιώνος καταγράφει, τη σημερινή ημέρα, την στεφάνωση με κισσό των αγαλμάτων του Διονύσου.

IG II² 1367.21 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― Γαμηλιώνος κιττώσεις Διονύσους θι
Μία συνέλευση της Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε τη σημερινή ημέρα. (IG II² 453.2-5)