Ενάτη Ισταμένου Μουνιχιώνος

Ρέας, Μουσών, Ηλίου

Δεκάς Α

9. Ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος Θ΄ (9η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Θ΄. Η ενάτη, ενάτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΡΕΑΣ
  • ΜΟΥΣΩΝ
  • ΗΛΙΟΥ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴν ἑνάτη Μουνιχιῶνος τοῦ α΄ ἔτους τῆς 115ης Ὀλυμπιάδος καταγράφεται μιὰ κύρια Ἐκκλησία, σὲ ἐπιγραφὴ, ἐπὶ Νεαίχμου ἄρχοντος (-320):
IG I-III 16 1002 ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
― ἐπὶ Νεαίχμου ἄρχοντος, ἐπ’ ἀναγραφέως δὲ Ἀρχεδίκου τοῦ Ναυκρίτου Λαμπτρέως ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδος ὀγδόης πρυτανείας ἧι ․․νων Ὀῆθεν ἐγραμμάτευεν· Μουνιχιῶνος ἐνάτηι ἱσταμένου, τετάρτηι καὶ τριακοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἰοφῶν Στειριεύς


Η σημερινή ημέρα είναι ιερή επίσης για τίς Μούσες , τον Ήλιο και τη Ρέα. ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το αν πρόκειται για επίσημη αττική εορτή.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1 (ΜΟΥΣΩΝ)
― Η γάρ εννεάς δήπου ταίς Μούσαις.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217 (ΡΕΑΣ)
― η άτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ρείης
εινάδι επενβοάα γλώσση θρόον· οι δε τρέουσιν
Ιδαίης ριγηλόν οτ΄εισαϊωσιν υλαγμόν.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1 (ΗΛΙΟΥ)
― περί της ενάτης λέγειν ότι ιερά του ηλίου.

Γενικῶς ἡ ἐνάτη ἱσταμένου εἶναι ἱερὴ καὶ ἀφιερωμένη γιὰ τὴν λατρεία τῆς Ῥέας, τῶν Μουσῶν, καὶ τοῦ Ἡλίου γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες:

― Ἡ γὰρ ἐννεὰς δήπου ταῖς Μούσαις, ἡ δὲ ἑβδομὰς τῷ Μουσηγέτῃ, προσκεκλήρωται.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1
―Πρώτη ἐννὰς ἡ ἡμέρα τῶν Μουσῶν ἐστι
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 809
― Ἤ ἅτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ῥείης
εἰνάδι λειοφόροισιν ἐνιχριμφεῖσα κελεύθοις
μακρὸν ἐπενβοάα γλώσσῃ θρόον• οἵ δὲ τρέουσιν
Ἴδαίης ῥιγηλὸν ὅτ’ εἰσαΐωσιν ὑλαγμόν.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217
― . . . ἔχοις δ’ἄν καὶ περὶ τῆς ἐνάτης λέγειν ὅτι ἱερὰ τοῦ ἡλίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1