Ενάτη Ισταμένου Μεταγειτνιώνος

Ιερή Ρέας, Ηλίου, Μουσών

Δεκάς Α

9. Ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος Θ΄ (9η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Θ΄. Η ενάτη, ενάτη ισταμένου

Γεγονότα

  •  ΡΕΑΣ
  • ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρεις συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου εδραιώνουν την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
IG II² 338, ΣΕΙΡΕΣ 1-5, ΕΤΟΣ -333,-332:
― Επί Νικοκράτους άρχοντος επί της Αιγηϊδος
πρωτης πρυτανείας ήι Αρχέλας Χαιρίου Παλληνεύς
εγραμμάτευεν· Μεταγειτνιώνος ενάτηι ισταμένου, ενάτηι
και τριακοστ’ηι της πρυτανείας.
ΕΣΠΕΡΙΑ 1954, ΣΕΛ. 287-296, ΣΕΙΡΕΣ 2-6, ΕΤΟΣ -271, -270:
― Επί Πυθαράτου άρχοντος επί της Αντιγονίδος
δευτέρας πρυτανείας ’ηι Ισήγορος Ισοκράτου
Κεφαλήθεν εγραμμάτευεν· Μεταγειτνιώνος
ενάτει ισταμένου, εβδόμει της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία.
IG II² 687, ΣΕΙΡΕΣ 2-5, ΕΤΟΣ -265, -264:
― Επί Πειθιδήμου άρχοντος επί της Ερεχθείδος δευτέρας
πρυτανείας· Μεταγειτνιώνος ενάτει ισταμένου, ενάτει της πρυτανείας · εκκλησία κυρία.
Γενικῶς ἡ ἡμέρα εἶναι ἱερὴ καὶ ἀφιερωμένη γιὰ τὴν λατρεία τῆς Ῥέας, τῶν Μουσῶν, καὶ τοῦ Ἡλίου γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες.
― Ἡ γὰρ ἐννεὰς δήπου ταῖς Μούσαις, ἡ δὲ ἑβδομὰς τῷ Μουσηγέτῃ, προσκεκλήρωται.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1
―Πρώτη ἐννὰς ἡ ἡμέρα τῶν Μουσῶν ἐστι
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 809
― Ἤ ἅτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ῥείης
εἰνάδι λειοφόροισιν ἐνιχριμφεῖσα κελεύθοις
μακρὸν ἐπενβοάα γλώσσῃ θρόον• οἵ δὲ τρέουσιν
Ἴδαίης ῥιγηλὸν ὅτ’ εἰσαΐωσιν ὑλαγμόν.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217
― . . . ἔχοις δ’ἄν καὶ περὶ τῆς ἐνάτης λέγειν ὅτι ἱερὰ τοῦ ἡλίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1