Ενάτη Ισταμένου Μαιμακτηριώνος

Ιερή Ρέας, Ηλίου, Μουσών

Δεκάς Α

9. Ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος Θ΄ (9η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Θ΄. Η ενάτη, ενάτη ισταμένου

Γεγονότα

  •  ΡΕΑΣ
  • ΜΟΥΣΩΝ
  • ΗΛΙΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τίς Μούσες , τον Ήλιο και τη Ρέα.
ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το αν πρόκειται για επίσημη αττική εορτή.
― Η γάρ εννεάς δήπου ταίς Μούσαις.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1
― ΠΡΩΤΙΣΤΗ Δ΄ΕΙΝΑΣ ΠΑΝΑΠΗΜΩΝ:
Πρώτη εννάς η ημέρα των Μουσών εστι των Ελικωνιάδων· γαρ θ΄αριθμός ισάκις ίσος εστί· και αγαθός εν πάσιν.
Ελικωνιάδες δε λέγονται αι Μούσαι, ουχ ότι από τόπου τινός Ελικώνος εισίν· αλλ΄εν τη του Πτολεμαίου μουσική έστι τι όργανον, ο καλείται Ελικών.
Εν δε τούτω τω Ελικώνι εισίν εννέα τινές χορδαί· ων τρείς του διά τεσσάρων, ήτοι του επιτρίτου· τρείς δε του διά πέντε, ήτοι του ημιολίου· τρείς δε του διά πασών, ήτοι του διπλασίου ας δη και εννέα Μούσας προσηγορεύκασιν.
T.GAISFORD ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 809
― η άτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ρείης
εινάδι επενβοάα γλώσση θρόον· οι δε τρέουσιν
Ιδαίης ριγηλόν οτ΄εισαϊωσιν υλαγμόν.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217
― περί της ενάτης λέγειν ότι ιερά του ηλίου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1
« δικαιολογημένα επαινεί την ογδόη και την ενάτη ως τελεσφόρες, γι αυτό τίθενται επικεφαλής των ανθρώπινων πράξεων.
Γιατί η πρώωτη έλαβε όλες τις διαστάσεις καθώς είναι ο κύβος της δυάδας και η πρώτη πουπραγματοποίησε την τριπλή πρόοδο· η δεύτερη έλαβε πρώτη τη μορφή του τετργώνου από περιττό αριθμό, καθώς τη γέννησε η τριάδα.
Γι αυτό και επιφέρουν την ολοκλήρωση σε όσα γίνονται κατά τη διάρκεια τους, η πρώτη επειδή έλαβε την πληρότητα των διαστάσεων, και η άλλη επειδή γεννήθηκε από τέλειο αριθμό»
ΠΡΟΚΛΟΣ , ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 772-773
«Λέει ότι η ενάτη μέρα του πρώτου δεκαημέρου είναι κατάλληλη για όλα, για το φύτεμα και για τη γέννηση αρσενικών και θηλυκών· γιατί έχει γεννηθεί από τον πρώτο τέλειο αριθμό, το τρία, ο οποίος έχει αρχή μέση και τέλος, και μάλιστα έχει γεννηθεί από τον πολλαπλασιασμό ίσων παραγόντων, και γι αυτό προσφέρει την κατάλληλη περίσταση σε όλες τις πράξεις και ιδιαίτερα σε αυτές των γεννήσεων· γιατί η εννιάδα έλαβε την ονομασία της επειδή ειναι νέο ένα.
Και έχει γεννηθεί από την οκτ΄δα με την προσθήκη μιας μονάδας (δηλαδή από το εν ενέργεια κύβο με την προσθήκη του εν δυνάμει κύβου) και γεννά με την προσθήκη της ίδιας μονάδας τον παντέλειο αριθμό δέκα.
Για αυτό και είναι κατάλληλη για φυτέματα και γεννήσεις».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 811-813
― πρωτίστη δ΄εινάς πανπήμων ανθρώποισιν
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 811-813