Ενάτη Ισταμένου Γαμηλιώνος

Ιερή Ρέας, Ηλίου, Μουσών

Δεκάς Α

9. Ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Θ΄ (9η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Θ΄. Η ενάτη, ενάτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΡΕΑΣ
  • ΜΟΥΣΩΝ
  • ΗΛΙΟΥ
  •  ΗΡΟΣΟΥΡΙΟΙΣ
  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΧΙΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή για τίς Μούσες , τον Ήλιο και τη Ρέα.
ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το αν πρόκειται για επίσημη αττική εορτή.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1 (ΜΟΥΣΩΝ)
― Η γάρ εννεάς δήπου ταίς Μούσαις.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217 (ΡΕΑΣ)
― η άτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ρείης
εινάδι επενβοάα γλώσση θρόον· οι δε τρέουσιν
Ιδαίης ριγηλόν οτ΄εισαϊωσιν υλαγμόν.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1 (ΗΛΙΟΥ)
― περί της ενάτης λέγειν ότι ιερά του ηλίου
Μία συνέλευση, το έτος -282/1, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεως της Εκκλησίας.
HESPERIA 1938, σελ. 100-109, αρ. 18, σειρές 2-6:
― Επί Νικίου έρχοντος επί της Οινηίδος
εβδόμης πρυτανείας ήι Θεόφιλος Θεοδότου Αχαρνεύς εγραμμάτευεν Γαμηλιώνος ενάτηι ισταμένου, τρίτηι και
εικοστεέι της πρυτανείας· εκκλησία.
Το ιερό θυσιολόγιο του δήμου της Έρχιας περιγράφει θυσία προσφορά στην Αθηνά, των ευνοϊκών ανέμων, τη σημερινή ημέρα.
ΣΤΗΛΗ Β’, ΣΕΙΡΕΣ 26-31
― Γαμηλιώνος
ενάτηι ισταμένο,
Ηροσουρίοις, εμ Πόλει
Ερχιάσι, Αθηνάι,
αμνή. ΠΗΗ