Ενάτη Ισταμένου Εκατομβαιώνος

Ιερή Ρέας, Ηλίου, Μουσών

Δεκάς Α

9. Ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος Θ΄ (9η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Θ΄. Η ενάτη, ενάτη ισταμένου

Γεγονότα

ΡΕΑΣ

ΜΟΥΣΩΝ

ΗΛΙΟΥ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ἡμέρα εἶναι ἱερὴ καὶ ἀφιερωμένη γιὰ τὴν λατρεία τῆς Ῥέας, τῶν Μουσῶν, καὶ τοῦ Ἡλίου γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες.

― Ἡ γὰρ ἐννεὰς δήπου ταῖς Μούσαις, ἡ δὲ ἑβδομὰς (η εβδόμη) τῷ Μουσηγέτῃ, προσκεκλήρωται.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9.3.1

―Πρώτη ἐννὰς ἡ ἡμέρα τῶν Μουσῶν ἐστι
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 809

― Ἤ ἅτε κερνοφόρος ζάκορος βωμίστρια Ῥείης
εἰνάδι λειοφόροισιν ἐνιχριμφεῖσα κελεύθοις
μακρὸν ἐπενβοάα γλώσσῃ θρόον· οἵ δὲ τρέουσιν
Ἴδαίης ῥιγηλὸν ὅτ’ εἰσαΐωσιν ὑλαγμόν.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ 217

― . . . ἔχοις δ’ἄν καὶ περὶ τῆς ἐνάτης λέγειν ὅτι ἱερὰ τοῦ ἡλίου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1

Ιερή για τίς Μούσες, τον Ήλιο και τη Ρέα. Για τη σημερινή ημέρα ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το αν πρόκειται για επίσημη αττική εορτή.

― ΠΡΩΤΙΣΤΗ Δ΄ΕΙΝΑΣ ΠΑΝΑΠΗΜΩΝ:
Πρώτη εννάς η ημέρα των Μουσών εστι των Ελικωνιάδων· γαρ θ΄αριθμός ισάκις ίσος εστί· και αγαθός εν πάσιν.
Ελικωνιάδες δε λέγονται αι Μούσαι, ουχ ότι από τόπου τινός Ελικώνος εισίν· αλλ΄εν τη του Πτολεμαίου μουσική έστι τι όργανον, ο καλείται Ελικών.
Εν δε τούτω τω Ελικώνι εισίν εννέα τινές χορδαί· ων τρείς του διά τεσσάρων, ήτοι του επιτρίτου· τρείς δε του διά πέντε, ήτοι του ημιολίου· τρείς δε του διά πασών, ήτοι του διπλασίου ας δη και εννέα Μούσας προσηγορεύκασιν.
T.GAISFORD ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 809

« δικαιολογημένα επαινεί την ογδόη και την ενάτη ως τελεσφόρες, γι αυτό τίθενται επικεφαλής των ανθρώπινων πράξεων.
Γιατί η πρώτη έλαβε όλες τις διαστάσεις καθώς είναι ο κύβος της δυάδας και η πρώτη πουπραγματοποίησε την τριπλή πρόοδο· η δεύτερη έλαβε πρώτη τη μορφή του τετραγώνου από περιττό αριθμό, καθώς τη γέννησε η τριάδα.
Γι αυτό και επιφέρουν την ολοκλήρωση σε όσα γίνονται κατά τη διάρκεια τους, η πρώτη επειδή έλαβε την πληρότητα των διαστάσεων, και η άλλη επειδή γεννήθηκε από τέλειο αριθμό»
ΠΡΟΚΛΟΣ , ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 772-773

«Λέει ότι η ενάτη μέρα του πρώτου δεκαημέρου είναι κατάλληλη για όλα, για το φύτεμα και για τη γέννηση αρσενικών και θηλυκών· γιατί έχει γεννηθεί από τον πρώτο τέλειο αριθμό, το τρία, ο οποίος έχει αρχή μέση και τέλος, και μάλιστα έχει γεννηθεί από τον πολλαπλασιασμό ίσων παραγόντων, και γι αυτό προσφέρει την κατάλληλη περίσταση σε όλες τις πράξεις και ιδιαίτερα σε αυτές των γεννήσεων· γιατί η εννιάδα έλαβε την ονομασία της επειδή ειναι νέο ένα.
Και έχει γεννηθεί από την οκτάδα με την προσθήκη μιας μονάδας (δηλαδή από το εν ενέργεια κύβο με την προσθήκη του εν δυνάμει κύβου) και γεννά με την προσθήκη της ίδιας μονάδας τον παντέλειο αριθμό δέκα.
Για αυτό και είναι κατάλληλη για φυτέματα και γεννήσεις».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 811-813

― πρωτίστη δ΄εινάς πανπήμων ανθρώποισιν
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 811-813